Sindikat PPDIV

A+ A A-

Novim Kolektivnim ugovorom, jučer potpisanim u Dukatu sačuvana stečena prava radnika!

ppdiv obr slk "U susret Božićnim blagdanima, sa zadovoljstvom obavještavamo naše članove u sustavu poduzeća Dukat da smo završili  kolektivne pregovore i potpisali novi Kolektivni ugovor za slijedeće dvije godine!" - izjavio je na naš jučerašnji upit vidno zadovoljan predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković.

Novim Kolektivnim ugovorom u Dukatu, koji je danas vodeća regionalna mliječna industrija, zadržana su postojeća prava radnika i obaveze iz radnih odnosa, a Kolketivni ugovor potpisan je na dvije godine. Radnici, članovi sindikata njime su dobili sigurnost, a poslodavac jasmstvo stabilnosti, a što je također jednako važno, tiijekom pregovora se nisu narušili odnosi između sindikata i poslovodstva, već i nadalje ostaju međusobno uvažavajući, partnerski.

Dukat novo Tijekom pregovora za kolektivni ugovor socijalni partneri razgovarali su i o svim drugim temama važnim za položaj radnika, a kao rezultat toga je nova sistematizacija u proizvodnji koja će radnicima - članovima sindikata omogućiti veća primanja.

"Ovim putem želim se još jednom zahvaliti našem pregovaračkom timu koji je i ovaj put odradio odličan posao" - zaključio je prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora predsjednik Orešković.

Potpisivanju kolektivnog ugovora prisustvovala je i Dragica Marović, glavna sindikalna povjerenica PPDIV-a u Dukatu i članica Predsjedništva Sindikata PPDIV.

Na Zboru I. regije pohvaljeni povjerenici za svoj sindikalni rad, učlanjivanje i rad sa mladima!

kras 1 U Eko Parku Kraš u Bratini 3. prosinca održan je sindikalni zbor regije 1. Regionalni povjerenik je svim prisutnim sindikalnim povjerenicima, predsjednicima radničkih vijeća, koordinatorima radnika za zaštitu na radu te članovima tijela sindikata PPDIV-a podnio izvještaj o radu i stanju u sindikalnim podružnicama, te dao kratak osvrt vezan za gospodarsko okružje u kojem smo radili i ostvarivali svoje zadaće, rast nezaposlenosti, restrukturiranje trgovačkih poduzeća, stečajne nagodbe, stečajevi, višak radika, neisplata plaće itd.

Osvrnuo se i na provedene izbore u poduzećima sa regije koji su bili provedeni za povjerenike radnika za zaštitu na radu i za radnička vijeća, te je naglasio da je i nadalje pružanje pravne pomoći članovima Sindikata temeljno pravo, a sve je više poduzeća u problemima, što zbog neisplate plaća ili radi općenitog poslovanja radi kojeg su dospjela u  predstečajne nagodbe.

Kolektivni pregovori naznačeni su kao jedna od najvažnijih zadaća sindikata, pa je tako na I. regiji trenutno pet otvorenih kolektivnih pregovora, koji su u različitim fazama ali očekuje se da se svi završe do kraja godine.

kras Istaknuo je da je na I.Regiji  formirana i nova podružnica Sindikata PPDIV i to u poduzeću Juisy, te da će učlanjivanje novih članova i u narednom periodu ostati prioritetna zadaća na regiji. 

Informirao je prisutne sindikalne povjerenike da je Sindikat PPDIV  odlukom Predsjedništva pomogao dvadesetorici članova iz pet sindikalnih podružnica sa Karlovačkog i Sisačkog područja  isplatom pomoći od 3000 kuna pojedinačno, je su ponovo bile poplavljene njihove obiteljske kuće u kojim ažive. Radi se o članovima Sindikata PPDIV iz podružnica Kim, Žitoproizvod, PPK, Karlovačka pivovara i Vodoprivreda Karlovac.

Zboru se obratio i predsjednik Orešković koji je nazočne povjerenike informirao o pravilima za provođenje izbora u sindikalnim podružnicama koji će se u Sindikatu PPDIV provoditi od 1.12.2015. do 31.3.2016. godine.

Na kraju valja spomenuti da su ovom prigodom, javno bili pohvaljeni  povjerenici za svoj sindikalni rad, trud i učlanjivanje, kao i za rad sa mladima.

Regionalni povjerenik

Denis Pardiš

U Karlovačkoj industriji mlijeka (KIM) potpisom novog Kolektivnog ugovora sačuvana prava radnika na slijedećih godinu dana

KU KIM Karlovac Nakon uspješno okončanih pregovora Sindikata PPDIV i Uprave KIM-a iz Karlovca, krajem prošlog tjedna svečano je potpisan novi Kolektivni ugovor kojim su sačuvana radnička prava na slijedećih godinu dana.

U ime KIM-a Kolektivni ugovor je potpisao predsjednik Uprave Karmelo Carević, dok je u ime Sindikata PPDIV potpisnik bio Dubravko Desović glavni povjerenik KIM-ove sindikalne podružnice PPDIV-a koji je ujedno i član Glavnog odbora Sindikata PPDIV.

Zadržavanje prava radnika, kao i postignut dogovor sindikata i poslovodstva da se međusobna prava i obaveze radnika i poslodavca i na dalje reguliraju kroz Kolektivni ugovor, za zaposlene u realnom sektoru vrlo je važno i svaki pojedinačni dogovor, kao ovaj u KIM-u značajni je uspjeh koji ukazuje na visoki stupanj razvijenosti socijalnog dijaloga i međusobnog uvažavanja socijalnih partnera i tolerancije u poduzeću.

Čestitamo!

Potpisivanju Kolektivnog ugovora u KIM-u prisustvovao je i Denis Paradiš, regionalni povjerenik Sndikata PPDIV za I. regiju.

Obilježeno 139 godina upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj

Vode 2 Svečanost povodom obilježavanja 139 godina upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj uveličali su mnogi uzvanici, a među njima bio je i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

Program svečanosti održan je u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu gdje se uzvanicima prigodnim govorom obratio generalni direktor Ivica Plišić, a u kulturno umjetničkom dijelu sudjelovali su mališani Dječjeg vrtića Iskrica.

U obilježavanju ovog jubileja prisustvovala je delegacija Sindikata PPDIV koju su činili predsjednik Šimo Orešković i njegovi suradnici Jasmin Kunjko i Denis Paradiš, dok je PPDIV-ovu podružnicu Hrvatskih voda predstavljao glavni povjerenik Ivica Zečević.

Svečanosti povodom Svjetskog dana voda prisustvovala i delegacija Sindikata PPDIV-a

kud Svjetski dan voda - 22. ožujka i ove je godine na svećani način obilježen u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu.

Uz kulturno umjetnički program koji su pripremili članovi KUD-a Graničari iz Gunje, uzvanicima se prigodnim govorom obratio domaćin,  generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić.

Govoreći o važnosti sustava Hrvatskih voda nazočnima su se obratili i ministri Tihomir Jakovina i Milanka Opačić, a  svečanosti je prisustvovao i predsjednik Sabora Ivan Leko.

Među uzvanicima bila je i delegacija Sindikata PPDIV-a koju su činili predsjednik Šimo Orešković, voditelj ekonomskih poslova Jasnim Kunjko i povjerenik I. sindiklane regije Denis Paradiš, dok je u ime SP Hrvatske vode  bio prisutan glavni povjerenik Ivica Zečević koji je ujedno i član Predsjedništva Sindikata PPDIV-a.

Sindikat PPDIV se u zagrebačkom poduzeću Zvijezda predstavio mladim radnicima

Zvijezda 1 U zagrebačkom poduzeću Zvijezda koje je djeluje u sustavu Agrokora, Sindikat PPDIV predstavio se mladim radnicima.

Zahvaljujući volji i inicijativi tamošnje glavne povjerenice Sindikata PPDIV Vesne Babić, Zvijezda je danas jedna od podružnica koja ima mogućnosti i volje za rad i edukaciju mladih, budućih članova Sindikata PPDIV-a.

Zvijezda 2 Uz glavnu povjerenicu Babić, sastanku s mladim radnicima prisustvovao je i predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković, te regionalni povjerenik i član Predsjedništva sindikata Denis Paradiš.

U 90 minuta PPDIV-ovci u mladim radnicima podijelili sindikalni promotivni materijal, objasnili im zadaću sindikata u unaprjeđenju položaja radnika u poduzećima i argumentirali potrebu radnika za udruživanjem u sindikalne organizacije, a razgovaralo se i o njihovoj svakodnevnoj problematici u poduzeću.

Uz to informirali su ih na koje sve načine mladi radnici mogu stupiti u kontakt sa predstavnicima sindikata bilo da im treba neko pojašnjenje u vezi pitanja iz radnog odnosa ili imaju prijedlog i sugestije u vezi unaprjeđenja rada sindikalne organizacije.

Prijava ili Registracija

Prijava