Sindikat PPDIV

A+ A A-

Mladen Novosel od Kongresa dobio povjerenje za još jedan mandat na čelu SSSH-a!

mladen 2 Drugog dana zasjedanja Sedmog kongresa Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u Tuheljskim Toplicama, druga po veličini hrvatska sindikalna središnjica dobila je novog starog predsjednika!

Gotovo plebiscitarno, sa 136 od mogućih 137 glasova zastupnika i jednim nevažećim glasačkim listićom, Mladen Novosel dobio je povjerenje Kongresa za još jedan četverogodišnji mandat na čelu SSSH koji na konfederativnom principu okuplja više od 20 granskih sindikata iz područja realnog i javnog sektora.

Čestitamo!

U petak 26. rujna održan i Zbor II. regije Sindikata PPDIV u Osijeku

IMG 0284 Tjedan u kojem je predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković sa suradnicima obišao sindikalne aktiviste u svim regijama, završio je u petak Zborom II. regije koji se održao u Osijeku.

Iščekujući informacije o promjenama Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i drugih radnih zakona koji propisuju suživot radnika i poslovodstava u hrvaskim poduzećima, u hotelu Osijek u petak 26. rujna okupilo se više od 60 sindikalnih povjerenika i predsjednika, kao i članova radničkih vijeća iz podružnica Sindikata PPDIV iz II. regije.

U samom početku Zbora regije, kroz aktualni sat o stanju i aktivnostima u Sindikatu, kako na razini države, tako i u samoj II. regiji prisutnima su se svojim izlaganjima obratili predsjednik Sindikata Šimo Orešković, regionalni povjerenik Ante Krajina i stručni suradnik za ekonomske poslove Jasmin Kunjko, nakon čega je voditeljica pravnih poslova Marina Gruban, jednako kao i na svim dosadašnjim sastancima po regijama, pobrojila i obrazložila sve promjene u novom Zakonu o radu u odnosu na dosadašnji, nedavno izmijenjeni Zakon.

Na kraju Zbora regije u Osijeku, predsjednik Orešković najavio je i skorašnji novi susret svih sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća iz redova PPDIV-a i to na seminaru u Trogiru koji će se održati od 6.-8.11.2014. godine.

 

 

Uspješno završeni pregovori u poduzeću AGRO-TOVARNIK, potpisan Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme

agrotovarnik Nakon uspješnih pregovora između Sindikata PPDIV kojeg je zastupao povjerenik Ante Ujaković i direktora poduzeća AGRO-TOVARNIK Miroslava Kneževića, potpisan je Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme.

U potpisanom kolektivnom ugovoru, kojem je do početka pregovora istekao rok važenja II. Aneksa, zadržana je razina svih dosadašnjih ugovorenih prava radnika. AGRO-TOVARNIKA.

Sami proces pregovaranja započeo je potpisivanjem Sporazuma o razini za koju se sklapa kolektivni ugovor, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojom se bavi AGRO-TOVARNIK zadržana je vrijednost radničkih plaća od 2.750,88 kn i stalni dodatak od 300,00 kn, kao i raspon vrednovanja složenosti poslova od 1,00 :3,71.

Zadržani su i dodaci na plaću do 50%, dodaci na teže uvjete rada do 10%, stimulacija do 50% osnovne plaće, jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić i Uskrs u visini maksimalno neoporezivog iznosa, dar u naravi, te druge potpore radnicima kao što su naknada za bolovanje dužeg od 90 dana, pa sve do zaštite radnika kod otkaza s pravom na primjerenu otpremninom.

Na kraju možemo reći da je uspješno završen ciklus kolektivnih pregovora produkt zajedničkog rada i međusobno uvažavajućih pozicija i interesa koje one nose i od uprave poduzeća i Sindikata PPDIV koji u AGRO-TOVARNIKU organizira i zastupa radnike.

U poduzeću Odvodnja iz Darde, potpisan Kolektivni ugovor za 2014. godinu! Suradnja Sindikata PPDIV i poslovodstva kao primjer drugima!

Darda1 Krajem 2013. godine, direktor ODVODNJE d.d. DARDA, Josip Lazar i sindikalni povjerenik Vladimir Novak - Tac, potpisali su Kolektivni ugovor za 2014. godinu, u kojem se djelatnicima jamče sva prava koja ih sljeduju.

Nakon potpisivanja, sindikalni povjerenik Vladimir Novak - Tac zahvalio se direktoru Josipu Lazaru što kroz sve ove godine od kako je on na mjestu direktora ODVODNJE d.d. DARDA (od 1992. godine, op.a.) nikada nije bilo problema oko potpisivanja Kolektivnog ugovora ili oko ispunjavanja obveza iz istoga.

Inače, tvrtka Odvodnja d.d. Darda ima 46 stalno zaposlenih radnika, a od toga, njih 39 su članovi Sindikata PPDIV-a. Sindikat PPDIV u tvrtki djeluje od samih početaka, a suradnja s poslodavcem je i više nego korektna.

Prava radnika Tvornice ulja Čepin regulirana novim Kolektivnim ugovorom najmanje slijedećih pet godina

cepin1 Krajem rujna potpisan je Kolektivni ugovor Tvornice ulja Čepin. Potpisali su ga direktor Ivica Crnković i glavna povjerenica podružnice Sindikata PPDIV Helena Žeravica. Novi kolektivni ugovor rezultat je uspješnog socijalnog dijaloga koji se u Tvornici ulja u Čepinu razvio nakon preuzimanja tvrtke od strane novoga vlasnika iz grupacije „Žito".

Sadržajno, ovim novo potpisanim kolektivnim ugovorom prava radnika Tvornice ulja usklađena su sa razinom prava radnika grupe Žito, a zadržana je i razina nekih dostignutih prava radnika iz prethodnog kolektivnog ugovora.

Osnovna plaća za koeficijent 1,00 tako je 3.886,25 kuna uz pravo na stalni dodatak na plaću od 700 kuna, a koji se obračunava ovisno o vremenu provedenom na radu.

Ugovoreni su i dodaci na plaću koji se i kumuliraju po svim utvrđenim stavkama, utvrđena su i ostala materijalna prava u visini neoporezivih iznosa utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak, a ovisno o financijskim mogućnostima poduzeća, kao i pravo na dodatak za radni staž, pravo na troškove prijevoza, terenski dodatak, naknada za odvojeni život, novčane potpore u visini maksimalno neoporezivih iznosa i drugo.

Kolektivnim ugovorom ujedno su regulirane odredbe u svezi sa Zakonom o zaštiti na radu u dijelu imenovanja povjerenika zaštite na radu.

Na kraju važno je reći da je kolektivni ugovor potpisan na određeno vrijeme i to na 5 godina uz pravo produžene primjene.

Potpisan kolektivni ugovor u Vodoprivredi Nova Gradiška

vodoprivreda3 U četvrtak 12. rujna u Vodoprivredi Nova Gradiška potpisan je novi kolektivni ugovor koji radnicima garantira razinu ugovorenih prava za slijedeće četiri godine. Kolektivni ugovor u ime Vodoprivrede potpisao je direktor Željko Blazina, a u ime sindikata PPDIV glavni sindikalni povjerenik podružnice Antun Crljenković.

U Vodoprivredi Nova Gradiška dobar socijalni dijalog njeguje se već duži niz godina, a rezultat međusobnog razumijevanja i uvažavanja poslovodstva i radnika, te njihovih predstavnika bio je i dosadašnji kolektivni ugovor koji je nakon razdoblja od pet godina istekao, ali se sve do sada, do potpisa novog produženo primjenjivao.

Razina prava radnika iz dosadašnjeg kolektivnog ugovora zadržan je i u novome u kojem je, osim toga, sadržaj pojedinih odredbi usklađen sa Zakonom o radu, naročito u dijelu koji se odnosi na preraspodjelu radnog vremena, prekovremeni rad i godišnje odmore, a izvršena je i uskladba sa Zakonom o zaštiti na radu u dijelu načina imenovanja povjerenika zaštite na radu.

Vodoprivreda Nova Gradiška primjer je poduzeća koje i u otežanim uvjetima privređivanja poštuje i brine se o svojim radnicima, a prošlotjednim potpisivanjem kolektivnog ugovora to je i dokazala zadržavajući dosadašnju razinu radničkih prava, svjesna da je zadovoljan radnik ujedno i najbolji radnik.

Čestitamo! 

Prijava ili Registracija

Prijava