Sindikat PPDIV

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

A+ A A-

Nakon uspješno završenih pregovora, prava radnika u PP Orahovica ponovo su regulirana Kolektivnim ugovorom

pp orahovica Nakon uspješnih pregovora u PP Orahovica d.o.o. Orahovica između direktora tvrtke Vlade Čondića -Galiničića i Sindikata PPDIV kojeg je predstavljao  Mirko Gardlo, povjerenik sindikalne podružnice, potpisan je Kolektivni ugovor na način da se kolektivni ugovor sklapa na određeno vrijeme od dvije godine sa nivoom prava iz dotadašnjeg kolektivnog ugovora, a kojem je  istekao rok.

Postupak je započeo upućivanjem prijedloga  novoga kolektivnog ugovora Upravi, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojom se bavi PP Orahovica  zadržana su sva prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora, te je obavljeno usklađenje sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

Plaće su utvrđene u visini osnovice od 3.000,00 kn kao i rasponi od 1,00 :6,16, dodaci na plaće do 50%, dodaci na teže uvjete rada do 15%, jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić i Uskrs u visini maksimalno neoporezivog iznosa, dar u naravi, kao i druge potpore sve do zaštite starijih radnika kod promjene radnih mjesta.

Ujedno je sklopljen i posebni Sporazum s Upravom o visini naknade troškova prijevoza  kojim je regulirano pravo naknade radnika koji ne mogu koristiti sredstva javnog prijevoza.

Sve to je produkt zajedničkog rada  Uprave društva i Sindikata PPDIV –a, te uvažavanja interesa dviju strana kojima je cilj  dobro poslovanje tvrtke kao preduvjet za još bolji položaj radnika u njoj i zato je kolektivni ugovor obveza i pravo obiju strana.

Današnjem Zboru II. regije Sindikata PPDIV-a odazvao se veliki broj povjerenika!

oslipanj1 U Hotelu Osijek danas je održan  Sindikalni zbor Regije II na kojem je sudjelovalo 60-tak sindikalnih povjerenika i predsjednika radničkih vijeća.

Pod prvom točkom dnevnog reda analizirani su zaključci prethodnoga zbora regije, a  uvodničar za ovu točku dnevnog reda bio je predsjednik PPDIV-a Šimo Orešković. Nastavno na ovu točku dnevnog reda sa naglaskom na kolektivne ugovore izlaganje je imao i voditelj ekonomskih poslova u sindikatu Jasmin Kunjko.

os lipanj2 copy U nastavku rada Zbora, regionalni povjerenik Ante Krajina izvijestio je o stanju u sindikalnim podružnicama, a  pravnica Doroteja Mendek je prezentirala anketu o primjeni Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu, te su povjerenici nakon toga popunjavali uručene obrasce.

Na kraju su se u kraćoj diskusiji proanalizirali svi izloženi problemi u radu od npr. učestalih prijedloga poslodavaca da se iz kolektivnih ugovora izbaci dodatak na radni staž kao ostatak prošlosti, te problemi u pojedinim dugotrajnim procesima kolektivnih pregovora kojima poslodavci vješto izbjegavaju sklapanje novih kolektivnih ugovora kao i drugi problemi.

Na kraju Zbora upriličen je  zajednički ručak i druženje svih prisutnih PPDIV-aca uz uvijek neizostavnu razmjenu iskustava u radu i djelovanju.

Potpisani novi Kolektivni ugovori i u poduzećima II. sindikalne regije

ante21 Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u poljoprivrednoj djelatnosti kojom se bave slavonska poduzeća Hana iz Našica, Blata iz Malinovca i Niza iz Nize i koja su osim toga nedavno promijenila vlasnika i promijenjenom organizacijom tvrtki krenule u novi investicijski ciklus, potpisima kolektivnih ugovora uspješno su sačuvana i prava radnika.

Nakon uspješno okončanih pregovora poslodavaca i Sindikata PPDIV-a sva tri poduzeća zadržala su dosadašnju razinu plaća sa stečenim minulim radom, dodatke na plaće do 50%, stimulaciju osnovne plaće, jubilarne nagrade, prigodne nagrade za blagdane Božić i Uskrs, te druge potpore radnicima, od dugotrajnog bolovanja do zaštite radnika s umanjenom radnom sposobnošću i naknade za troškove prijevoza do maksimalno 900,00 kn mjesečno.

Ovakav ishod rezultat je zajedničkog rada na unaprjeđenju socijalnog dijaloga u ovim poduzećima tamošnjih uprava i Sindikata PPDIV –a, te uvažavanja interesa obiju strana koji koliko god se razlikuju imaju poveznicu u zajedničkom cilju - uspješnom poslovanju tvrtki.

Tako su u poduzeću HANA kolektivni ugovor potpisali direktor tvrtke Igor Osječanin i povjerenik Sindikata PPDIV Zlatko Kruljac, u poduzeću Niza direktor Davor Jurišić i povjerenik PPDIV-ove podružnice Alen Vulić i u poduzeću Blata iz Malinovca direktor Zdravko Novak i sindikalni povjerenik Goran Vrbešić.

Kolektivni ugovori u sva tri poduzeća sklopljena su na vrijeme od tri godine, jer je rok ranije potpisanih istekao, međutim sačuvana je razina dosegnutih prava radnika.

Sami postupak započeo je potpisivanjem Sporazuma o razini za koju se sklapa kolektivni ugovor, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

U virovitičkom poduzeću Hrvatski duhani potpisan Kolektivni ugovor

Hrvatski duhani 1 Tijekom veljače u  poduzeću Hrvatski Duhani Virovitica  završeni su pregovori između poslovodstva i Sindikata PPDIV, te je usaglašen novi kolektivni ugovor na određeno vrijeme od dvije godine.

Prethodio mu je  Sporazum sklopljen između poslodavca i sindikata kojim je bila i predviđena mogućnost novog ciklusa pregovora kojim bi se uskladili i definirali mnogi segmenti u poduzeću vezani uz radno zakonodavstvo.  

Novim potpisanim kolektivnim ugovorom stoga je za sad produžena valjanost svih stečenih prava, dok su za moguće korekcije i unaprjeđenja pregovori između socijalnih partnera već započeli pa se rezultati očekuju u vremenu koje je pred nama.

Važno je naglasiti da potpisano produljenje kolektivnog ugovora za dvije godine omogućava svim zainteresiranim stranama u poduzeću da se započeti pregovori odvijaju u mirnoj, tolerantnoj i uvažavajućoj atmosferi, bez pritisaka s bilo koje strane, jer radnici i nadalje znaju pod kojim uvjetima rade, tako da s optimizmom možemo o čekivati pregovaračke rezultate.  

Kolektinvi ugovor u Hrvatskim duhanima u ime poslodavca potpisao je  direktor Zlatko Pleša, a u ime Sindikata PPDIV Vesna Štimac, glavni povjerenik PPDIV-ove  podružnice. 

Maro Havelka iz Sindikata PPDIV imenovan za člana Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo - Maro Havelka Slijedom prijave Sindikata PPDIV na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskih vijeća Maro Havelka, glavni sindikalni povjerenik PPDIV-ove podružnice Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Osijeka, imenovan je za člana Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina kao predstavnik gospodarskih sindikata.

Predsjednika i članove Sektorskog vijeća  imenovao je ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabitr članova sektorskih vijeća koji su odabir članova vršili temeljem provjere ispunjenosti kriterija potrebnih za odabir, kao i sukladno procjeni kandidata u odnosu na motiviranost za člnstvo u sektorskom vijeću, praktičnom iskustvu u razvoju sektora, obavljanju poslova od sruštvenog značaja, iskustva koje uključuje različite prakse i li proizlazi iz rada na sektorskim radnim mjestima.

Istovremeno, za predsjednika Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina izabran je Dean Pašiček, predstavnik poslodavaca.

Mandat predsjednika i članova sektorskih vijeća traje četiri godine.

Mladen Novosel od Kongresa dobio povjerenje za još jedan mandat na čelu SSSH-a!

mladen 2 Drugog dana zasjedanja Sedmog kongresa Saveza samostalnih sindikata Hrvatske u Tuheljskim Toplicama, druga po veličini hrvatska sindikalna središnjica dobila je novog starog predsjednika!

Gotovo plebiscitarno, sa 136 od mogućih 137 glasova zastupnika i jednim nevažećim glasačkim listićom, Mladen Novosel dobio je povjerenje Kongresa za još jedan četverogodišnji mandat na čelu SSSH koji na konfederativnom principu okuplja više od 20 granskih sindikata iz područja realnog i javnog sektora.

Čestitamo!

Prijava ili Registracija

Prijava