POLIKLINIKA MEDIKOL

Biti dobrog zdravlja u suvremenim uvjetima življenja i načina poslovanja, kapital je neprocjenjive vrijednosti. Sačuvati tjelesnu i duševnu vitalnost zahtjeva vrijeme i svjesnu, kontinuiranu brigu o zdravlju, slijedom čega Vam Poliklinika Medikol dostavlja pakete pogodnosti na koje će Vaši članovi ostvariti pravo uz predočenje valjane članske iskaznice. Uza svaki paket navedena je lokacija na kojoj je isti moguće obaviti.

Od 01.11.2020. vrijede nove pogodnosti za članove Sindikata PPDIV-a.

Black Friday u Poliklinici Medikol i Centru Medivia


Popusti za članove Sindikata PPDIV

Popusti za članove Sindikata PPDIV – od 01.11.2020.