Sindikat PPDIV

A+ A A-

Poduzeće Moslavina voće iz Dugog Sela ima novi Kolektivni ugovor

Moslavina 1 U podružnici Sindikata PPDIV Fragarija u koju su učlanjeni radnici poduzeća Moslavina voće iz Dugog Sela potpisan je novi kolektivni ugovor. Moslavina voće d.o.o. jedna od tvrtki koja je do sada doživjela mnoge transformacije i promjene vlasništva. Posljednja promjena vlasništva nad ovim poduzećem izvršena je 2014. godine, kada ga je Belje iz Darde prodalo Fragariji u vlasništvu Quaestus fonda. Danas se voćnjaci jabuka Moslavina voća prostiru na 265 hektara kod Kloštar Ivanića, poduzeće i nadalje uspješno posluje i održava kvalitetan partnerski odnos sa Sindikatom PPDIV-a.

Kolektivni ugovor sklopljen je na slijedećih godinu dana, a želja je da se u budućnosti počne primjenjivati i na druga poljoprivredna poduzeća bliska Moslavini voću u kojima trenutno radnici još nisu sindikalno organizirani.

Povjerenik sindikalne podružnice Fragarija Željko Starc organizirao je sindikalni skup na izdvojenoj lokaciji u Kloštar Ivaniću u voćnjaku Obreška, na kojem je članovima prezentirani sadržaj Kolektivnog ugovora, a odgovoreno je i na mnoga pitanja vezana uz njegovu primjenu i poštivanje.

Moslavina 2 Tom prilikom, članovi Sindikata PPDIV upoznati su i sa Odlukom o održavanju izbora u sindikalnim podružnicama, prema kojoj bi sve sindikalne podružnice, pa tako i njihova, trebali provesti izbore za novo vodstvo za naredne četiri godine najkasnije do 31. ožujka.

Izrečena je i želja da se paralelno održe i izbori za radničko vijeće i povjerenika radnika za zaštitu na radu, a da bi se sve to uspjelo naglašena je potreba za sudjelovanjem što većeg broja radnika – članova sindikata u ovim izbornim aktivnostima.

Na kraju sindikalnog skupa članovima Sindikata PPDIV obratio se i regionalni povjerenik Denis Paradiš koji je istaknuo da je sada zajednička briga svih članova sindikata da se ono što je Sindikat uspješno ugovorio i potpisao u Kolektivnom ugovoru u praksi i primjenjuje.

Prijava ili Registracija

Prijava