Sindikat PPDIV

A+ A A-

Uspješno završeni pregovori u poduzeću AGRO-TOVARNIK, potpisan Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme

agrotovarnik Nakon uspješnih pregovora između Sindikata PPDIV kojeg je zastupao povjerenik Ante Ujaković i direktora poduzeća AGRO-TOVARNIK Miroslava Kneževića, potpisan je Kolektivni ugovor na neodređeno vrijeme.

U potpisanom kolektivnom ugovoru, kojem je do početka pregovora istekao rok važenja II. Aneksa, zadržana je razina svih dosadašnjih ugovorenih prava radnika. AGRO-TOVARNIKA.

Sami proces pregovaranja započeo je potpisivanjem Sporazuma o razini za koju se sklapa kolektivni ugovor, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojom se bavi AGRO-TOVARNIK zadržana je vrijednost radničkih plaća od 2.750,88 kn i stalni dodatak od 300,00 kn, kao i raspon vrednovanja složenosti poslova od 1,00 :3,71.

Zadržani su i dodaci na plaću do 50%, dodaci na teže uvjete rada do 10%, stimulacija do 50% osnovne plaće, jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić i Uskrs u visini maksimalno neoporezivog iznosa, dar u naravi, te druge potpore radnicima kao što su naknada za bolovanje dužeg od 90 dana, pa sve do zaštite radnika kod otkaza s pravom na primjerenu otpremninom.

Na kraju možemo reći da je uspješno završen ciklus kolektivnih pregovora produkt zajedničkog rada i međusobno uvažavajućih pozicija i interesa koje one nose i od uprave poduzeća i Sindikata PPDIV koji u AGRO-TOVARNIKU organizira i zastupa radnike.

U poduzeću Odvodnja iz Darde, potpisan Kolektivni ugovor za 2014. godinu! Suradnja Sindikata PPDIV i poslovodstva kao primjer drugima!

Darda1 Krajem 2013. godine, direktor ODVODNJE d.d. DARDA, Josip Lazar i sindikalni povjerenik Vladimir Novak - Tac, potpisali su Kolektivni ugovor za 2014. godinu, u kojem se djelatnicima jamče sva prava koja ih sljeduju.

Nakon potpisivanja, sindikalni povjerenik Vladimir Novak - Tac zahvalio se direktoru Josipu Lazaru što kroz sve ove godine od kako je on na mjestu direktora ODVODNJE d.d. DARDA (od 1992. godine, op.a.) nikada nije bilo problema oko potpisivanja Kolektivnog ugovora ili oko ispunjavanja obveza iz istoga.

Inače, tvrtka Odvodnja d.d. Darda ima 46 stalno zaposlenih radnika, a od toga, njih 39 su članovi Sindikata PPDIV-a. Sindikat PPDIV u tvrtki djeluje od samih početaka, a suradnja s poslodavcem je i više nego korektna.

Prava radnika Tvornice ulja Čepin regulirana novim Kolektivnim ugovorom najmanje slijedećih pet godina

cepin1 Krajem rujna potpisan je Kolektivni ugovor Tvornice ulja Čepin. Potpisali su ga direktor Ivica Crnković i glavna povjerenica podružnice Sindikata PPDIV Helena Žeravica. Novi kolektivni ugovor rezultat je uspješnog socijalnog dijaloga koji se u Tvornici ulja u Čepinu razvio nakon preuzimanja tvrtke od strane novoga vlasnika iz grupacije „Žito".

Sadržajno, ovim novo potpisanim kolektivnim ugovorom prava radnika Tvornice ulja usklađena su sa razinom prava radnika grupe Žito, a zadržana je i razina nekih dostignutih prava radnika iz prethodnog kolektivnog ugovora.

Osnovna plaća za koeficijent 1,00 tako je 3.886,25 kuna uz pravo na stalni dodatak na plaću od 700 kuna, a koji se obračunava ovisno o vremenu provedenom na radu.

Ugovoreni su i dodaci na plaću koji se i kumuliraju po svim utvrđenim stavkama, utvrđena su i ostala materijalna prava u visini neoporezivih iznosa utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak, a ovisno o financijskim mogućnostima poduzeća, kao i pravo na dodatak za radni staž, pravo na troškove prijevoza, terenski dodatak, naknada za odvojeni život, novčane potpore u visini maksimalno neoporezivih iznosa i drugo.

Kolektivnim ugovorom ujedno su regulirane odredbe u svezi sa Zakonom o zaštiti na radu u dijelu imenovanja povjerenika zaštite na radu.

Na kraju važno je reći da je kolektivni ugovor potpisan na određeno vrijeme i to na 5 godina uz pravo produžene primjene.

Potpisan kolektivni ugovor u Vodoprivredi Nova Gradiška

vodoprivreda3 U četvrtak 12. rujna u Vodoprivredi Nova Gradiška potpisan je novi kolektivni ugovor koji radnicima garantira razinu ugovorenih prava za slijedeće četiri godine. Kolektivni ugovor u ime Vodoprivrede potpisao je direktor Željko Blazina, a u ime sindikata PPDIV glavni sindikalni povjerenik podružnice Antun Crljenković.

U Vodoprivredi Nova Gradiška dobar socijalni dijalog njeguje se već duži niz godina, a rezultat međusobnog razumijevanja i uvažavanja poslovodstva i radnika, te njihovih predstavnika bio je i dosadašnji kolektivni ugovor koji je nakon razdoblja od pet godina istekao, ali se sve do sada, do potpisa novog produženo primjenjivao.

Razina prava radnika iz dosadašnjeg kolektivnog ugovora zadržan je i u novome u kojem je, osim toga, sadržaj pojedinih odredbi usklađen sa Zakonom o radu, naročito u dijelu koji se odnosi na preraspodjelu radnog vremena, prekovremeni rad i godišnje odmore, a izvršena je i uskladba sa Zakonom o zaštiti na radu u dijelu načina imenovanja povjerenika zaštite na radu.

Vodoprivreda Nova Gradiška primjer je poduzeća koje i u otežanim uvjetima privređivanja poštuje i brine se o svojim radnicima, a prošlotjednim potpisivanjem kolektivnog ugovora to je i dokazala zadržavajući dosadašnju razinu radničkih prava, svjesna da je zadovoljan radnik ujedno i najbolji radnik.

Čestitamo! 

Nakon neuspješne pred stečajne nagodbe nad Farmom Senkovac otvoren stečaj

farma 1 Nakon neuspješne pred stečajne nagodbe, u petak 26. srpnja ipak je otvoren stečaj nad Farmom Senkovac iz Novih Senkovaca.

Predstavnici Sindikata PPDIV jučer su o problemima radnika Farme Senkovac razgovarali u Ministarstvu poljoprivrede, a formiran je i Odbor vjerovnika u kojem će biti predstavnici radnika, Hypo Alpe-Adria-Bank, Croatia osiguranja i grada Slatine.

Radnike će u Odboru vjerovnika predstavljati Ante Krajina, regionalni povjerenik Sindikata PPDIV za II. sindikalnu regiju, a prvi sastanak Odbora trebao bi se održati tijekom današnjeg dana.

Farma Senkovac već je duže vrijeme u poslovnim teškoćama, a kako smo nedavno izvještavali, Sindikat PPDIV na Farmi je pokretao i postupak mirenja radi neisplate plaća radnicima. Farma trenutno zapošljava 69 radnika i plaća za svibanj, utvrđeno je postupkom mirenja, trebala je biti isplaćena 19. srpnja.

Stočni fond Farme sastoji se od 2 000 komada krmača, kao matičnog stada, te između 13 i 14 tisuća komada svinja za uzgoj, međutim ulaskom Farme u nelikvidnost došlo je u pitanje i hranjenje životinja, odnosno preživljavanje stoke.
Na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu iskazana je spremnost, ukoliko se na današnjoj sjednici odbora vjerovnika s tim usuglase, da se iz Državnih robnih zaliha pomogne u prehrani i očuvanju matičnog stada, a ono je i preduvjet za zadržavanje zaposlenosti na Farmi. Preostala stoka najvjerojatnije bi se prodala.

Očekivanja radnika i Sindikata PPDIV jesu, obzirom da su radnici tijekom stečaja u 1. redu naplate, da će radnici od prihoda od prodane stoke uspjeti naplatiti veći dio svojih potraživanja, te da će barem tridesetak radnika i dalje ostati u radnom odnosu na poslovima zbrinjavanja matičnog stada krmača, te da se razina prava iz Kolektivnog ugovora neće mijenjati.

Na farmi Senkovac proveden postupak mirenja radi neisplate plaća

farma senkovac Radi poslovnih teškoća Farma Senkovac iz Novih Senkovaca ušla je u postupak predstečajne nagodbe, a osim dugova vjerovnicima i radnicima farme nije isplaćeno nekoliko posljednjih plaća.

Prošli tjedan je radi toga pokrenut postupak mirenja u kojem radnike zastupaju regionalni povjerenik Sindikata PPDIV Ante Krajina i povjerenik podružnice Nedeljko Benko, a zatražili su da se radnicima isplate dvije zaostale plaće i to za travanj i svibanj ove godine, jer će u protivnom biti prisiljeni pokrenuti štrajk.

Direktor farme Senkovac Zoran Cikuša najavio je isplatu plaće za travanj do 11. što je već i ispoštivano, a za svibanj do 19. srpnja što su prihvatili i predstavnici sindikata i miritelj.

Nedeljko Benko, sindikalni povjerenik podružnice rekao je da će radncii poštivati sve dogovoreno, te da neće pokretati štrajk nego nastaviti obavljati svoje poslove do utvrđenih rokova, a ako se poslodavac dogovorenih rokova ne bude pridržavao da će radnivi biti prisiljeni pokrenuti štrajk koji će tada trajati do ispunjenja svih njihovih potraživanja.

Prijava ili Registracija

Prijava