Sindikat PPDIV

A+ A A-

U poduzeću Kandit u Osijeku potpisan novi Kolektivni ugovor za slijedeće tri godine, razina prava radnika sačuvana!

Kandit 1 Nakon uspješnih pregovora, u srijedu 23.prosinca,  u poduzeću  Kandit d.o.o. u Osijeku je između Uprave tvrtke koju su zastupali Dajana Mrčela i Gordan Glavaš, te sindikata PPDIV putem povjerenika Brigite Strujić i predstavnika drugog sindikata potpisan  Kolektivni ugovor i to na određeno vrijeme od tri godine sa razinom prava iz doaadašnjeg kolektivnog ugovora, a kojem je rok istekao i koji se produženo primjenjivao cijelo vrijeme.

Postupak kolektivnih pregovora  započeo je upućivanjem prijedloga novog kolektivnog ugovora Upravi društva, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Unatoč kretanjima u gospodarstvu koja nisu najbolja pa tako i u djelatnosti kojom se bavi Kandit, zadržana svu sva prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora te je obavljeno usklađenje sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu, jer je tvrtka nakon preseljenja na novu lokaciju i u novu tvornicu ostvarila i povećanje obima poslovanja.

Kandit 2 Plaće su utvrđene u rasponu od 1,89 do 8,95, s tim da po novome Kolektivnom ugovoru i nakon potpisivanja novih ugovora o radu radnika iste će biti usklađene za sve radnike zavisno o grupi poslova koje obavljaju i ukupno biti veće za par postotaka, a u svezi i sa dodacima na plaću.

Dodaci na plaće su do 50%, potpore u raznim slučajevima u iznosu od 2.500 do 10.000 kuna , jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić kao i druge potpore, sve do zaštite radnika u slučaju bolesti, otpremnine, kao i naknade troškova prijevoza s kojim je regulirano pravo naknade radnika u visini ukupnih stvarnih troškova sredstava javnog prijevoza.

Jučerašnji dogovor i potpis KOlektivnog ugovora rezultat je zajedničkog rada  uprave i Sindikata PPDIV i međusobnog uvažavanja različitih interesa ovih dviju strana koji bez obzira na to imaju isti cilj, a to je dobro poslovanje tvrtke jer je ono  jediina garancija za daljnje unapređenje položaja radnika.

Potpisnici Kolektivnog ugovora u Kanditu bili su složni i oko činjenice da je Novi Kolektivni ugovor, kao izvor prava i obaveza obiju strana u poduzeću, najljepša čestitka radnicima za nadolazeće blagdane Božić i Novu 2016. godinu.

Pregovori za kolektivne ugovore kontinuirana aktivnost Sindikata PPDIV u II. regiji

osijek U Hotelu Osijek u Osijeku održan je 4.prosinca  Zbor II. Regije  na koji su bili pozvani svi povjerenici podružnica, članovi Glavnog odbora, Predsjedništva, Statutarne komisije i Financijskog odbora Sindikata PPDIV-a s područja Regije II Slavonije i Baranje, te se istome odazvalo 69 sudionika. Zboru je nazočio i Predsjednik sindikata PPDIV-a Šimo Orešković i Voditelj ekonomskih poslova  Jasmin Kunjko.

Pod prvom točkom dnevnog reda sudionici su upoznati od Regionalnog povjerenika PPDIV-a o stanju i aktivnostima u sindikalnim podružnicama, a prvenstveno o pregovorima za kolektivne ugovore i različitim fazama istih te poteškoćama u tom dijelu aktivnosti zbog poteškoća na strani socijalnih partnera,te je naglašeno da se pregovori odvijaju u 18 podružnica, a u još nekolicina slijede pregovori.

Osijek 1 Predsjednik Sindikata PPDIV-a je potom nazočne upoznao sa prijedlogom rješenja problema za procese pregovora tj. potrebom kolektivnog radnog spora u slučaju kada se trebamo oduprijeti u procesu ignoriranja stvarnih pregovora od strane poslodavaca jer sindikat PPDIV-a ima kapacitete za takove postupke, kao i o potrebi provođenja procesa pregovora za granski kolektivni ugovor početkom godine kao još jednoj metodi unapređenja socijalnoga dijaloga.

Pod drugom točkom dnevnog reda predsjednikOrešković je upoznao nazočne o postupku izbora u sindikalnim podružnicama po odluci Glavnog odbora sindikata PPDIV-a.

Pod trećom točkom nazočni su postavljali pitanja i međusobno razmjenjivali informacije te se upoznali sa najaktualnijim događanjima i radu u podružnicama i sindikatu PPDIV-a, a zbor je nastavljen uz zajednički ručak i druženje, kao i uz podjelu svima nazočnima prigodnih poklona za nadolazeće blagdane i upućivanjem dobrih želja.

Izvjestitelj:
Ante Krajina dipl.iur. 

Poduzeće Novi Agrar iz Osijeka, te nekoliko manjih tvrtki okupljenih oko Agrara iz sustava Žito grupe imaju novi kolektivni ugovor

Novi Agrar Nakon uspješnih pregovora u poduzeću Novi Agrar iz Osijeka koje posluje u okviru  sustava Žito grupe  potpisan je novi Kolektivni ugovor u kojem je zadržana razina svih dosadašnjih ugovorenih prava radnika iz prethodnog koeltkivnog ugovora kojemu je istekao rok trajanja.

Novi Kolektivni ugovor vrijedit će dvije naredne godine, a potpisali su ga u ime Sindikata PPDIV predsjednik Šimo Oreškoivć i u ime poduzeća Novi Agrar  predsjednik uprave  Mate Božić koji je ujedno i punomoćnik za tvrtke Farma muznih krava Mala Branjevina d.o.o. Osijek, Hana Koška d.o.o. Koška, Rosa d.o.o. Šljivoševci, Melem d.o.o. Šljivoševci i Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac i u kojima će se novi Kolektivni guvoor također primjenjivati. 

Sami postupak  koji je doveo do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora  započeo je upućivanjem prijedloga Upravi za kolektivne pregovore, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Unatoč otežanim uvjetima poslovanja u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojima se bavi ovih šest društava iz sustava Žito grupe Osijek zadržana svu prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora, te je obavljeno usklađivanje sadržaja sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

Plaće su utvrđene po skupinama od prve do sedme skupine kao i minimalni rasponi utvrđeni u bruto iznosima po skupinama na način da je između ostaloga u bruto plaću uračunat i dosadašnji minuli rad (prijedlog poslodavca) svakoga radnika, te je na ovakav način svaki radnik zadržao to materijalno pravo, a poslodavcu je omogućeno da mlađim radnicima za isti posao isplati istu plaću kao i starijim radnicima, a što je i bio cilj svega; dakle ista plaća za isti rad.

Ujedno su zadržani dodaci na plaće do 50%,  stalni dodatak  i stimulacija, a uvedeno je i novo pravo nagrada za vjernost firmi- jubilarne nagrade za svakih 5 godina neprekidnog rada u tvrtci.  Prigodne nagrade za Božić i Uskrs unaprijeđene su u odnosu na dosadašnje ugovorene vrijednosti i od sada će biti isplaćivane u visini neoporezivog iznosa. Ugovoren je i dar u naravi, kao i druge potpore.

Sve to je produkt zajedničkih napora Uprave  i Sindikata PPDIV –a za što uspješniji suživot u poduzeću, kao i velike angažiranosti cijeloga povjereništva Sindikalne podružnice Novi Agrar na čelu sa povjerenikom Vladom Bajamić, te uvažavanja interesa obiju strana koje su postigle suglasnot oko zajedničkih ciljeva, a to su uspješno poslovanje tvrtke  i sukladno tome dostojanstven položaj radnika u njoj.

U vremenu koje slijedi, cilj ugovornih strana biti će  da se novi Kolektivni ugovor, u ovim nesigurnim vremenima i ispoštuje u svim tvrtkama za koje je  ugovoren, te da se u jesen nastave kolektivni pregovori i za ostala poduzeća iz sustava Žito grupe i naravno da se uspješno i završe. 

Nakon uspješno završenih pregovora, prava radnika u PP Orahovica ponovo su regulirana Kolektivnim ugovorom

pp orahovica Nakon uspješnih pregovora u PP Orahovica d.o.o. Orahovica između direktora tvrtke Vlade Čondića -Galiničića i Sindikata PPDIV kojeg je predstavljao  Mirko Gardlo, povjerenik sindikalne podružnice, potpisan je Kolektivni ugovor na način da se kolektivni ugovor sklapa na određeno vrijeme od dvije godine sa nivoom prava iz dotadašnjeg kolektivnog ugovora, a kojem je  istekao rok.

Postupak je započeo upućivanjem prijedloga  novoga kolektivnog ugovora Upravi, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojom se bavi PP Orahovica  zadržana su sva prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora, te je obavljeno usklađenje sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

Plaće su utvrđene u visini osnovice od 3.000,00 kn kao i rasponi od 1,00 :6,16, dodaci na plaće do 50%, dodaci na teže uvjete rada do 15%, jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić i Uskrs u visini maksimalno neoporezivog iznosa, dar u naravi, kao i druge potpore sve do zaštite starijih radnika kod promjene radnih mjesta.

Ujedno je sklopljen i posebni Sporazum s Upravom o visini naknade troškova prijevoza  kojim je regulirano pravo naknade radnika koji ne mogu koristiti sredstva javnog prijevoza.

Sve to je produkt zajedničkog rada  Uprave društva i Sindikata PPDIV –a, te uvažavanja interesa dviju strana kojima je cilj  dobro poslovanje tvrtke kao preduvjet za još bolji položaj radnika u njoj i zato je kolektivni ugovor obveza i pravo obiju strana.

Današnjem Zboru II. regije Sindikata PPDIV-a odazvao se veliki broj povjerenika!

oslipanj1 U Hotelu Osijek danas je održan  Sindikalni zbor Regije II na kojem je sudjelovalo 60-tak sindikalnih povjerenika i predsjednika radničkih vijeća.

Pod prvom točkom dnevnog reda analizirani su zaključci prethodnoga zbora regije, a  uvodničar za ovu točku dnevnog reda bio je predsjednik PPDIV-a Šimo Orešković. Nastavno na ovu točku dnevnog reda sa naglaskom na kolektivne ugovore izlaganje je imao i voditelj ekonomskih poslova u sindikatu Jasmin Kunjko.

os lipanj2 copy U nastavku rada Zbora, regionalni povjerenik Ante Krajina izvijestio je o stanju u sindikalnim podružnicama, a  pravnica Doroteja Mendek je prezentirala anketu o primjeni Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu, te su povjerenici nakon toga popunjavali uručene obrasce.

Na kraju su se u kraćoj diskusiji proanalizirali svi izloženi problemi u radu od npr. učestalih prijedloga poslodavaca da se iz kolektivnih ugovora izbaci dodatak na radni staž kao ostatak prošlosti, te problemi u pojedinim dugotrajnim procesima kolektivnih pregovora kojima poslodavci vješto izbjegavaju sklapanje novih kolektivnih ugovora kao i drugi problemi.

Na kraju Zbora upriličen je  zajednički ručak i druženje svih prisutnih PPDIV-aca uz uvijek neizostavnu razmjenu iskustava u radu i djelovanju.

Potpisani novi Kolektivni ugovori i u poduzećima II. sindikalne regije

ante21 Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u poljoprivrednoj djelatnosti kojom se bave slavonska poduzeća Hana iz Našica, Blata iz Malinovca i Niza iz Nize i koja su osim toga nedavno promijenila vlasnika i promijenjenom organizacijom tvrtki krenule u novi investicijski ciklus, potpisima kolektivnih ugovora uspješno su sačuvana i prava radnika.

Nakon uspješno okončanih pregovora poslodavaca i Sindikata PPDIV-a sva tri poduzeća zadržala su dosadašnju razinu plaća sa stečenim minulim radom, dodatke na plaće do 50%, stimulaciju osnovne plaće, jubilarne nagrade, prigodne nagrade za blagdane Božić i Uskrs, te druge potpore radnicima, od dugotrajnog bolovanja do zaštite radnika s umanjenom radnom sposobnošću i naknade za troškove prijevoza do maksimalno 900,00 kn mjesečno.

Ovakav ishod rezultat je zajedničkog rada na unaprjeđenju socijalnog dijaloga u ovim poduzećima tamošnjih uprava i Sindikata PPDIV –a, te uvažavanja interesa obiju strana koji koliko god se razlikuju imaju poveznicu u zajedničkom cilju - uspješnom poslovanju tvrtki.

Tako su u poduzeću HANA kolektivni ugovor potpisali direktor tvrtke Igor Osječanin i povjerenik Sindikata PPDIV Zlatko Kruljac, u poduzeću Niza direktor Davor Jurišić i povjerenik PPDIV-ove podružnice Alen Vulić i u poduzeću Blata iz Malinovca direktor Zdravko Novak i sindikalni povjerenik Goran Vrbešić.

Kolektivni ugovori u sva tri poduzeća sklopljena su na vrijeme od tri godine, jer je rok ranije potpisanih istekao, međutim sačuvana je razina dosegnutih prava radnika.

Sami postupak započeo je potpisivanjem Sporazuma o razini za koju se sklapa kolektivni ugovor, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Prijava ili Registracija

Prijava