Sindikat PPDIV

A+ A A-

NAPOKON! RADNICI KAŠTELANSKIH STAKLENIKA DOBIT ĆE SVOJ NOVAC

Picture 052

Na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi, održanoj 5.3.2020.god. dakle prije pandemije, preko FINA-a Zračna luka Split uplatila je jamčevinu za kupovinu zemljišta „Kaštelanskih staklenika u stečaju. Uplaćena sredstva, koja obzirom na to da je riječ o drugom dražbenom krugu, iznosi 50% utvrđene vrijednosti nekretnine. U međuvremenu zbog okolnosti izazvanih korona virusom Zračna luka Split zatražila je od Trgovačkog suda u Splitu odgodu uplate ukupnog iznosa. Sud je načelno imao razumijevanje za odgodu, ali je tražio mišljenje odbora vjerovnika, kako bi sva tijela stečajnog postupka bila suglasna odluci.

Dok je trajala procedura prikupljanja pismenih stavova pojedinih članova odbora, jer održavanje sjednice nije bilo moguće. Na sreću u zakonom predviđenom roku, 15.4.2020.god. Zračna luka Split uplatila je ukupan iznos od 87.965.533 kune za kupovinu zemljišta “Kaštelanskih staklenika u stečaju” u Resniku. Kupljeno zemljište, površine 257.249 kvadrata, naime, svojim je većim dijelom u urbanističkoj IS1 zoni, određenoj upravo potrebama aerodroma. Osim toga, veći dio uplaćenog iznosa ide u državni proračun jer je država jedan od razlučnih vjerovnika, a poreze i doprinose naplatit će iz uplate bruto plaća bivših zaposlenika, čija ukupna potraživanja iznose 73,6 milijuna kuna. Bivši radnici imaju najviše razloga za zadovoljstvo što je šteta od korona virusa u ovom trenutku na razini usporavanja, ali ne i odgađanja isplate na duži rok. Ne treba posebno podsjećati da isplatu ionako čekaju već pet godina. Da podsjetim, nakon odgođenog ročišta od 30.4.2015.god na Trgovačkom sudu u Splitu održano je ponovno ispitno ročište 20.5.2015.god. na kojem je otvoren stečajni postupak nad poduzećem „Kaštelanski staklenici“.

Sindikat PPDIV Hrvatske cijelo proteklo razdoblje od otvaranja stečajnog postupka, aktivno je sudjelovao i pratio tijek stečajnog postupka. Naime, kao regionalni povjerenik stalno sam bio u komunikaciji kako sa stečajnim upraviteljem tako i sa stečajnim sucem, koji su bili vrlo korektni u stečajnom postupku za razliku od nekih drugih institucija. Da sindikat ima važnu ulogu u rješavanju gospodarskih i socijalnih problema u stečajnim postupcima vidi se i na ovom primjeru.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U TDR d.o.o. ROVINJ

tdr 2020

Uviđajući prijeku potrebu sporazumnog i dogovornog uređivanja radnih odnosa, radi promicanja socijalne i ekonomske sigurnosti radnika, stvaranju stabilnih uvjeta poslovanja poslodavaca, ostvarenja socijalnog mira u društvu, izražavajući volju i spremnost dugoročnog i dogovornog uređivanja međusobnih prava i obveza na dobrobit naših članova sindikata. Izmjenom i dopunom pravilnika o porezu na dohodak. Sindikat PPDIV Hrvatske sindikalna podružnica TDR d.o.o. Rovinj koju zastupa v.d. Glavnog sindikalnog povjerenika kolega Branko Korotaj te direktor operacija TDR d.o.o. Rovinj gosp. Gary John Noble potpisali su dana 05.3.2020.god. novi kolektivni ugovor. Inicijativu za novi kolektivni ugovor pokrenuo je Sindikat PPDIV Hrvatske - sindikalna podružnica TDR d.o.o. Rovinj.
Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od objave a njihove odredbe primjenjivat će se od 01.4.2020.god.- 31.12.2022.god., s tim da svaka strana može zatražiti izmjene i dopune u bilo koje vrijeme.
Ovim Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća naknada i drugih novčanih primitaka radnika. Naime, radnik ima pravo na uvećanje osnovne plaće u iznosu od 13% za razdoblje provedeno u režimu smjenskog rada u prvoj i drugoj smjeni. Za noćni rad ima uvećanje plaće od 20% s tim da se dodatak za noćni rad isplaćuje i na sate prekovremenog rada ostvarene u noćnom radu. Precizno je definirano bolovanje na teret poslodavca. Dogovoreno je da u društvu, za pojedina radna mjesta, postoji mogućnost povremenog rada od kuće odnosno na izdvojenom mjestu rada. Dodatak za prehranu primjenjivat će se kao i do sada. Dogovoreno je povećanje dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu, kao i dopunsko zdravstveno osiguranje za sve radnike za vrijeme provedeno na radu (uključujući vrijeme dolaska i odlaska s posla).
Ovaj kolektivni ugovor predstavlja kontinuitet i zadržavanje stečenih radničkih prava i povećanje nekih prava, kao i usklađivanje procesa i internih politika društva s praksama uspješne internacionalne grupacije koja, primjerice u području rada i radnih odnosa, edukacije i upravljanja karijerom zaposlenika zaista predstavlja najbolje svjetske standarde i prakse.
Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim novim kolektivnim ugovorima kao oblikom reguliranja prava, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu materijalnih prava radnika.

Radni posjet PIK d.d. RIJEKA

Predsjednik Sindikata kolega Denis Paradiš i Regionalni povjerenik-dopredsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske Ivica Blažević bili su 14.11.2019.god. u radnoj posjeti sindikalnoj podružnici „Prehrambeno industrijskom kombinatu“ d.d. Rijeka. Radni posjet organizirali su Predsjednica Radničkog vijeća kolegica Jadranka Rožić i Sindikalni povjerenik kolega Aleks Barak.

004
Prigodom radnog posjeta održana je sjednica Radničkog vijeća na kojoj su bili nazočni: gosp. Gino Pastorčić zamjenik člana uprave, Voditeljica Financijsko-računovodstvenih poslova gđa. Irena Kolanović, te vanjski suradnik za zaštitu na radu gosp. Ivor Bilen.

Na sjednici bilo je nekoliko tema od zaštite na radu, financijskog izviješća za proteklih devet mjeseci do aktualnog stanja u poduzeću. Što se tiče zaštite na radu, informirani smo da je stanje bilo vrlo loše u svim segmentima koje propisuje Zakon o zaštitu na radu (od ispitivanja sigurnosti strojeva, električnih instalacija, postavljanje kamera bez savjetovanja sa radničkim vijećem, do procjene rizika koje je poslodavac obvezan imati). Angažiran je vanjski suradnik kako bi se poboljšalo stanje koje propisuje Zakon o zaštiti na radu i rad na siguran način.

Financijsko stanje poduzeća za devetomjesečno razdoblje 2019.god. koje je iznijela Voditeljica Financijsko-računovodstvenih poslova gđa. Irena Kolanović nije dobro. Radnici napuštaju poduzeće i idu za sigurnijim radnim mjestima i plaćama u druga poduzeća.

011

Zamjenik člana uprave gosp. Gino Pastorčić informirao nas je o aktualnom stanju u poduzeću koji je ponovio što su predhodnici iznijeli. Međutim, smatra da ima rješenja u koliko se poveća produktivnost i doprinos na radnim mjestima na svim razinama u poduzeću. Uprava vodi razgovore sa potencijalnim ulagačima kako bi našli zajednički interes na dobrobit svih. Što se tiče radničkog vijeća i sindikata, uprava ima potporu na iznalaženju rješenja kako bi izašli iz problema te imali sigurna radna mjesta i bolju budućnost.

HVALA TI, BORIS I SRETNO

Nakon trinaest godina radnog staža u TDR-BAT d.o.o. Rovinj, naš dragi, samozatajni i vrijedan kolega, glavni sindikalni povjerenik kolega Boris Matohanca 31.05.2019.god. napustio je TDR-BAT d.o.o. Rovinj i krenuo u nove izazove, te se zaposlio u novoj firmi ACI d.d. Rovinj.

Image 1 copy 02

Kolega Boris iskazao se kao vrstan mladi sindikalac koji je u vrlo kratkom vremenu doprinio na popularizaciji Sindikata PPDIV Hrvatske u TDR-BAT d.o.o. Rovinj, a rezultat toga je što je udvostručio članstvo u svojoj bivšoj firmi. Funkciju glavnog povjerenika preuzeo je u momentu kad je TDR Rovinj preuzeo British American Tobacco. Radnici su pomalo bili u strahu kako će se ponašati novi vlasnik, kakav će biti socijalni dijalog,… Međutim, kolega Boris sa povjereništvom i radničkim vijećem nametnuli su se kao odgovorni socijalni partneri i kroz socijalni dijalog uspjeli su zaštiti interese svojih kolegica i kolega, što je rezultiralo potpisivanjem kvalitetnog kolektivnog ugovora. Žao nam je što je napustio poduzeće kao sindikalac, ali nam je drago da kvalitetni ljudi mogu napredovati i biti zadovoljni u novom poduzeću i iskazati svoj potencijal.
Na svemu što je u kratkom vremenu napravio u TDR-BAT-u d.o.o. Rovinj, u sindikalnom smislu i zaštiti interesa radnika, dao je golemi doprinos.
Kako i dolikuje, u ime Sindikata PPDIV Hrvatske uz lijepe želje, uspjeh na novim izazovima i dobro zdravlje, našem prijatelju i kolegi Borisu, 26.7.2019.god. u Rovinju za sve učinjeno, zahvalili su mu predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske Denis Paradiš i dopredsjednik-regionalni povjerenik Ivica Blažević, te uručili prigodan dar.
Kolega Boris toplim riječima zahvalio se Predsjedniku i Sindikatu PPDIV Hrvatske uz napomenu da je ovaj poklon i priznanje zasluga povjereništva i svih članova Sindikata TDR-BAT d.o.o. Rovinj, te da će kolege nastaviti u još boljoj želji za afirmaciju sindikata.
Boris, hvala ti i sretno!

VINOPLOD VINARIJU ŠIBENIK SPAŠAVA BADEL 1862 d.d. ZAGREB

Trgovački sud u Zadru 13.7.2018.god. otvorio je predstečajni postupak nad šibenskom tvrtkom Vinoplod Vinarija d.d., koja je predstečaj zatražila krajem prosinca 2018.god. zbog nesposobnosti da plati dugove koja su ukupno iznosila cca 65 milijuna kuna. U međuvremenu pojavio se jedini strateški partner Badel 1862 d.d. Zagreb i najavio ulaganja u vinariju i zadržavanje svih radnih mjesta sa stečenim pravima.

Mali dioničari većinski su vlasnici Vinoplod-Vinarije d.d. Šibenik. Na redovnoj skupštini održanoj 10.05.2019. nisu izglasane potrebne odluke većinom glasova prisutnih dioničara.

Slika Vinoplod Sibenik

Međutim, na izvanrednoj skupštini dioničara Vinoplod Vinarija d.d. Šibenik koja je održana 27. lipnja 2019.god. s 85% glasova nazočnih izglasana je prijelomna odluka o smanjenju temeljnog kapitala s 28,98 milijuna na 222,9 tisuća kuna, radi pokrića dijela gubitka iz prethodnih godina, te odluka o dokapitalizaciji u gotovini, kojom će Badel 1862 d.d. Zagreb s 4,5 milijuna kuna postati 95-postotni vlasnik Vinoploda Vinarije d.d. Šibenik.
Nakon što je Meteor grupa uspješno provela restrukturiranje Badela 1862 d.d. Zagreb i u rekordnom roku isplatila sve vjerovnike te je Badel 1862 započeo novi razvojni ciklus, smatramo da treba sačuvati i Vinoplod Vinariju d.d. Šibenik te nastaviti s oporavkom i jačanjem domaće proizvodnje alkoholnih pića u kojoj Hrvatska ima vrijednu tradiciju i znanje.

Planom restrukturiranja koji je izrađen u suradnji s Upravom, a koji trebaju formalno podržati vjerovnici u predstečajnoj nagodbi, uz dokapitalizaciju predviđena su sveobuhvatna ulaganja koja već godinama izostaju zbog negativnog poslovanja i nagomilanih gubitaka. Najnužnijima su ulaganja u jačanje prodajnih i marketinških aktivnosti, ali i druge segmente poslovanja.
Novi vlasnici Vinoploda Vinarije d.d. Šibenik, pokazali su se kao jedini strateški partner kojeg ne zanima isključivo receptura za Vinoplodovu čuvenu travaricu niti atraktivnu nekretninu na 22000 kvadrata. Naime, Badel 1862 d.d. Zagreb ima namjeru zaokružiti Vinoplodovim brendovima svoju paletu proizvoda, ali i podići konkurentnost proizvodnje u Šibeniku i otvoriti im vrata na širem tržištu za što im je dosad manjkalo snage. Vinoplodov je izvoz do sada bio simboličan, a osim zajedničke prodaje ulazak u sustav najvećeg domaćeg proizvođača alkoholnih pića donosi i manje troškove nabave etiketa, boca i ostalog repromaterijala.

Bitno je naglasiti da se Vinoplod vinarija Šibenik d.d. usuglasila sa Badel 1862 d.d. Zagreb u pet točaka i to: Vinoplod vinarija će zadržati pravni subjektivitet i logo, nastavit će s proizvodnjom na postojećoj lokaciji na kojoj je u zakupu prostora od Državne agencije za sanaciju banaka SPV-a, zadržava 62 zaposlenika, te njihova materijalna prava, a u proizvodnji će ostati svi njegovi poznati brendovi. Iako je najveći proizvođač na hrvatskom tržištu jakih alkoholnih pića i vina, u Badelu 1862 kažu kako s obzirom na trenutačnu tržišnu poziciju Vinoploda i njegovo već dugo opadajuće poslovanje ne očekuje da će za ovu akviziciju biti potrebna suglasnost Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.
Ulaskom Badela 1862 d.d. Zagreb u Vinoplod Vinariju d.d. Šibenik izbjegnut je stečajni postupak, sačuvana su radna mjesta i nastavak proizvodnje.

 

U CROMARIS D.D. ZADAR POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

015

Potpisan je 17.5.2019.god. u Zadru novi kolektivni ugovor u poduzeću „CROMARIS“ d.d. Zadar, u ime Sindikata PPDIV Sindikalne podružnice kolektivni ugovor potpisao je Glavni sindikalni povjerenik kolega Joso Ljubo Pavlović, a u ime poduzeća „CROMARIS“ d.d. Zadar direktor gosp. Goran Markulin.

013

Potpisu su bili nazočni : Predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske kolega Denis Paradiš, voditeljica poslovne podrške gđa. Ivanka Radulić, članovi pregovaračkog tima kolegica Gordana Berović Baketić, kolega Nediljko Klanac, kolega Damir Miletić te Regionalni povjerenik-dopredsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske Ivica Blažević.

014
Novi kolektivni ugovor rezultat je pregovora koji su vođeni između pregovaračkog tima Sindikata PPDIV Hrvatske –Sindikalne podružnice „CROMARISA“ d.d. Zadar, te pregovaračkog tima uprave „CROMARISA“ d.d. Zadar na čelu sa direktorom Goranom Markulinom.
Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća naknada i drugih novčanih primitaka radnika, radno vrijeme, odmore i dopuste, ostvarivanje prava i obveza iz radog odnosa, zaštita života i zdravlja i privatnosti radnika, uvjeti za rad Sindikata, Radničkog vijeća, Povjerenika za zaštitu na radu. Radnici imaju pravo na policu kolektivnog osiguranja za vrijeme provedeno na radu (uključujući vrijeme dolaska i odlaska s posla).

010
Ovim kolektivnim ugovorom ugovoreno je pravo i na ostala primanja na koja radnik ima pravo i to: otpremnina, povećanje Uskrsnice u iznosu od 500,00 kuna koja je već isplaćena, povećanje regresa u iznosu od 500,00 kuna. Dogovoreno je povećanje Božićnice s tim da se 01.11.2019.god. ponovno održimo sastanak kako bi utvrdili iznos povećanja obzirom na poslovne rezultate. Jubilarna nagrade, solidarne pomoći, dar djeci, i druga osobna primanja. u visini do maksimalno neoporezivog iznosa sukladno propisima važećim u trenutku isplate.
Rok važenja odredbi ovog kolektivnog ugovora utvrđuje se do 31.05.2020.god. a primjenjuje se od 01.6.2019.god.
Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim kolektivnim ugovorom kao nastavkom socijalnog dijaloga u poduzeću „CROMARISU“, te oblikom reguliranja prava i obaveza, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu financijskih prava radnika i sigurnost radnih mjesta.

Prijava ili Registracija

Prijava