Sindikat PPDIV

A+ A A-

POTPIŠI ZA REFERENDUM!

referendum logo bijela podloga

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem pozivamo sve zainteresirane članove Sindikata PPDIV-a da daju svoj potpis za raspisivanje referenduma i da podrže inicijativu "67 je previše". Akcija prikupljanja potpisa traje od 27. travnja do 11. svibnja 2019. godine diljem Hrvatske.

Podsjećam kako je nedavna mirovinska reforma povisila dobnu granicu za odlazak u mirovinu na 67 godina života i značajno povećala penalizaciju prijevremenog umirovljenja. S tim u vezi, smatram kako Hrvatska može i mora omogućiti dostojanstvenu starost svojim građanima.

Pitanje mirovina tiče se svih nas, a ovim referendumom otvorila se mogućnost utjecati na promjene. Svi naši članovi koji su u mogućnosti i koji dijele ovakve stavove, slobodni su aktivno se uključiti i dati svoj doprinos akciji prikupljanja potpisa.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK
Denis Paradiš

ODRŽAN SEMINAR ZA SINDIKALNE POVJERENIKE, RADNIČKA VIJEĆA I ZAŠTITU NA RADU

20190412 093826

Nastavljajući edukacije za svoje sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu, Sindikat PPDIV organizirao je krajem prošlog tjedna (11. – 13. 04. 2019.) još jedan seminar kako bi se nastavilo sa educiranjem naših kolega u svrhu što kvalitetnijeg suprotstavljanja svakodnevnim problemima iz radnog odnosa s kojima se susreću svakodnevno.

20190412 093807
Za ovu su priliku, kao i svaki puta do sada angažirani eminentni stručnjaci s područja koje je itekako važno i gdje se možemo tako slobodno reći, pojavljuju najveći problemi.

20190412 093851
Radom seminara tako su obuhvaćeni radno vrijeme, preraspodjela radnog vremena, korištenje godišnjih odmora, zaštita dostojanstva radnika u radnom odnosu, uloga sindikalnih povjerenika, radničkih vijeća i povjerenika radnika za Zaštitu na radu.

Nositelji ovih tema bili su Viktor Gotovac – profesor sa katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Domagoj Franjo Frntić – sudac na Općinskom radnom sudu u Zagrebu, te Vatroslav Subotić – voditelj Služba za međunarodnu suradnju na području rada, inače zaposlenik Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

20190412 100506 copy

20190412 150836

20190413 093655
Bila je ovo prilika da se kolege povjerenici i svi prisutni dodatno upoznaju sa pojedinim odredbama članaka ZOR-a, te primjerima kako poslodavac iste mora provoditi i koje su njegove obveze prilikom donošenja pojedinih odluka iz ovog područja.
Kolege su kao i uvijek do sada aktivno sudjelovale u raspravi postavljajući niz pitanja i navodeći primjere iz stvarne prakse gdje je bilo jasno vidljivo kako pojedini poslodavci još uvijek ne provode svoje odluke na propisan način.

20190412 093812
Prateći svakodnevnu situaciju na terenu, Sindikat PPDIV je upravo ove teme izabrao kao vrlo važne za dodatnu edukaciju kako bi se već sutra krenulo sa što kvalitetnijim rješavanjem navedene problematike na korist naših kolega članova, ali i svih radnika po pojedinim poduzećima.
Naravno, nije izostalo ni druženje izvan službenog rada seminara, koje je sada već tradicionalno i koje je uvijek lijepo i zanimljivo.

Zajedno do novih članova

U petak, 15. ožujka, održan je sastanak mladih aktivista kako bi se utvrdio i dogovorio raspored aktivnosti do kraja ove godine.

IMG 6818
Nastavak je to rada sa mladima, kako bi se kroz zajednički rad i nastup učinilo sve da se čuje i njihov glas te da se radi na poboljšanju uvjeta rada za mladu populaciju.

IMG 6820
Bila je ovo prilika da upravo mladi iznesu svoje ideje i planove kako bi se sindikalno članstvo „pomladilo“ i kako bi ih se što je moguće više uključilo u sindikalni rad kako na nivou podružnica i poduzeća iz kojih dolaze, tako i samog Sindikata PPDIV.
Sa sastanka su izvedeni i zaključci prema kojima će se nastaviti aktivnosti u ovoj godini sa posebnim naglaskom na rad na terenu, ali i uključivanje mladih u tijek kolektivnih pregovora u poduzećima gdje će se voditi kolektivni pregovori.
Na ovaj će se način dati dodatni značaj mladim radnicima i važnosti njihovog sindikalnog organiziranja, a s ciljem unapređenja njihovih prava u općem kaosu tržišta rada.

IMG 6822
Ono što svakako moramo istaknuti je da je vidljiv napredak u pristupu mladih ovoj temi nakon održanih radionica prošle godine gdje su usvajali dodatna znanja o sindikalnom radu i potrebi sindikalnog organiziranja. to je znanje, kako smo čuli, pretočeno u svakodnevno učlanjivanje novih članova u poduzećima iz kojih dolaze, što nas posebno veseli i raduje.

Prijava ili Registracija

Prijava