Search
Close this search box.

„Radnici i poslodavci imaju pravo, bez ikakve razlike i prethodnog odobrenja, osnivati i, pod uvjetima koji mogu biti propisani samo pravilima te udruge, pristupati udrugama prema svojem izboru.“

Konvencija br. 87 Međunarodne organizacije rada, Čl. 2. (Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje)

Ustav Republike Hrvatske, Čl. 43.

„Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom.
Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka, te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.”

Zakon o radu, Čl. 159. (167.), st.1.

„Radnici imaju pravo, bez bilo kakve razlike po svojem slobodnom izboru, utemeljiti sindikat te se u njega učlaniti, uz uvjete koji mogu biti propisani samo statutom ili pravilima toga sindikata.“

Statut Sindikata PPDIV, Čl. 12., st.1. i 2.

„Radnik se dobrovoljno učlanjuje u Sindikat, prihvaćajući sindikalni program i ovaj Statut, radi ostvarivanja zaštite i unaprjeđivanja svojih ekonomskih, socijalnih, upravljačkih i obrazovno-kulturnih interesa na načelima uzajamnosti i solidarnosti.
Radnik se u Sindikat učlanjuje slobodno izraženom voljom, bez obzira na političko i vjersko uvjerenje, nacionalnu pripadnost, zanimanje, struku i spol.“

Sindikat PPDIV