Search
Close this search box.

Principi djelovanja - Svrha i ciljevi

Svrha i ciljevi djelovanja Sindikata PPDIV

Sindikat štiti i unaprjeđuje gospodarske, socijalne, kulturne i druge interese svojih članova. Članovi ovlašćuju Sindikat da zastupa njihove interese kroz:

 • Zaključivanje kolektivnih ugovora i utvrđivanje cijene rada
 • Osiguranje zarade za dostojanstveni život člana i njegove obitelji
 • Organiziranje industrijskih akcija, uključujući i štrajk
 • Pružanje pravne zaštite članstvu
 • Pružanje materijalne i druge pomoći svojim članovima
 • Zaštitu dostojanstva radnika
 • Razvitak radničkog suodlučivanja i drugih oblika industrijske demokracije
 • Razvitak tržišta rada
 • Unaprjeđivanje uvjeta rada i života
 • Unaprjeđivanje životnog standarda i socijalne sigurnosti
 • Obrazovanje i osposobljavanje
 • Sigurnost zaposlenja
 • Socijalnu i zdravstvenu politiku i zaštitu ljudskog okoliša
 • Ustroj i očuvanje demokratske, pravne i socijalne države, očuvanje njenog slobodnog, nezavisnog uređenja te temeljnih ljudskih prava i sloboda
 • Ostvarivanje i zaštitu svih ljudskih, sindikalnih prava i sloboda, a posebice prava i slobode djelovanja sindikalnih povjerenika i sindikalnih predstavnika
 • Očuvanje prava na otpor i nezavisnost sindikalnog pokreta
 • Radničku solidarnost
 • Međunarodnu sindikalnu suradnju

 

Sindikat PPDIV se zalaže za ravnopravne tripartitne odnose na tržištu rada, radi gospodarskog, demografskog i ukupnog razvoja društva. Sindikat u radnim sporovima kod poslodavca, pred sudom, arbitražom i državnim tijelima zastupa svoje članstvo.