Search
Close this search box.

Socijalni dijalog

Sindikat PPDIV se od svog osnutka opredijelio za socijalni dijalog kao osnovno sredstvo za rješavanje otvorenih pitanja sa socijalnim partnerima, a u korist svojih članova i radnika. Bilo da se radi o bipartitnom ili tripartitnom socijalnom dijalogu, mišljenja smo da kroz otvoreni dijalog sve zainteresirane strane mogu zadovoljiti svoje interese, te da je od presudnog značaja za što kvalitetniji suživot pronaći zajedničku osnovu za rješavanje spornih pitanja bez nametanja stavova bilo koje strane.

Sindikat PPDIV se na nivou Republike Hrvatske kontinuirano zalaže za razvitak socijalnog dijaloga, dok pomake u unaprjeđivanju bipartitnih i tripartitnih odnosa u RH još uvijek ocjenjujemo preskromnima te smatramo da ima prostora za napredak.

Područje u kojem Sindikat redovito postiže zapažene rezultate jest dijalog na razini trgovačkih društava i to u različitim oblicima i sadržajima. U više od 160 sindikalnih podružnica potičemo aktivnosti za kontinuirani dijalog i izravnu komunikaciju sindikata i uprava poduzeća.

Vodstvo sindikata na svim razinama je u proteklih dvadeset i pet godina za što uspješniji socijalni dijalog organiziralo niz savjetovanja i edukativnih seminara što sa inozemnim kolegama ili pak domaćim predavačima istaknutima u određenim područjima života i rada.

Razine ili oblici socijalnog dijaloga koje prepoznajemo u poduzećima i u kojima se susreću radnici i uprave jesu:

  • Suodlučivanje kroz radničko vijeće
  • Sudjelovanje u radu odbora zaštite na radu
  • Pregovori o kolektivnim ugovorima
  • Rad predstavnika radnika u nadzornim odborima trgovačkih društava


Partnerski odnos sindikata i poslodavaca opredjeljenje je i želja Sindikata PPDIV. Život je ipak nešto drugo, pa prostora za unaprjeđenje ovih odnosa nikada ne nedostaje, kao niti naše volje, strpljenja i znanja.