Search
Close this search box.

Zaštita na radu

 

Prema dosadašnjim iskustvima Sindikata PPDIV područje zaštite na radu u praksi se uspješno može pokrivati samo organiziranim i koordiniranim djelovanjem svih zainteresiranih subjekata koji su ujedno i uključeni u sami proces. Ti subjekti u jednom trgovačkom društvu jesu uprava, ovlaštenici poslodavca, stručnjaci zaštite na radu, sindikat, radničko vijeće, povjerenici radnika za zaštitu na radu i medicina rada. Svi oni moraju imati precizno utvrđena prava, obaveze i odgovornosti u provedbi zaštite na radu kako bi se ostvarili što bolji rezultati koji se pak sagledavaju kroz smanjivanje ozljeda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih bolesti povezanih s radom, a u konačnici i sa smanjenjem broja dana provedenih na bolovanjima.

Radi što boljeg sagledavanja cijele ove tematike Predsjedništvo Sindikata PPDIV je još 2010. Godine kao svoje pomoćno tijelo ustrojilo Povjerenstvo Sindikata za zaštitu na radu.

Zadaće Povjerenstva prije svega jesu:

  • Preispituje sustav i politiku zaštite na radu na razini države te u skladu s tim sagledava situaciju u našim podružnicama
  • Proučava zakone i druge propise kojima se štiti sigurnost i zdravlje osoba na radu
  • Razmatra prijedloge novih propisa kojima se štiti sigurnost i zaštita zdravlja osoba na radu
  • Predlaže Predsjedništvu Sindikata program osposobljavanja povjerenika radnika za zaštitu na radu i radničkih vijeća
  • U suradnji s povjerenicima zaštite na radu priprema potrebne podloge za utvrđivanje politike i mjera zaštite na radu u posebno rizičnim djelatnostima koje pokriva Sindikat PPDIV (poljoprivreda i prerađivačka industrija)
  • Razmatra izvješća Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Državnog inspektorata, Hrvatskog zavoda za medicinu rada, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te drugih tijela i ustanova vezano za pitanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Sindikat PPDIV tradicionalno svake godine obilježava 28. travanj – Nacionalni dan zaštite na radu, a svojim dnevnim aktivnostima kroz kolektivne ugovore, rad radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu nastoji podignuti svijest i odgovornost za kvalitetniju zaštitu na radu poslodavca i radnika za rad na siguran način.