Search
Close this search box.

Principi djelovanja - Član

U stalnoj borbi za prava radnika važna je snažna, kadrovski ekipirana i financijski neovisna organizacija, ali jednako tako važan je i doprinos svakog člana.

Radnik se dobrovoljno učlanjuje u Sindikat, prihvaćajući sindikalni program i Statut Sindikata radi ostvarivanja zaštite i unaprjeđivanja svojih ekonomskih, socijalnih, upravljačkih i obrazovno – kulturnih interesa na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Radnik se u Sindikat učlanjuje slobodno izraženom voljom, bez obzira na političko i vjersko uvjerenje, nacionalnu pripadnost, zanimanje, struku i spol. Radnik se u Sindikat učlanjuje i postaje Član potpisivanjem pristupnice Sindikatu nakon čega dobiva člansku iskaznicu temeljem koje ostvaruje svoja članska sindikalna prava.

Pravo člana Sindikata PPDIV:

  • Pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava po osnovi rada
  • Pravo na zastupanje i zaštitu gospodarsko socijalnog položaja u odnosu na poslodavca
  • Pravo na zastupanje kod pregovora oko izrade i unaprjeđivanja Kolektivnog ugovora u poduzeću ili grani djelatnosti
  • Pravo na materijalnu pomoć iz fondova sindikalne organizacije po uvjetima utvrđenim posebnim pravilima
  • Pravo na korištenje sindikalne imovine, obrazovanje i sve oblike osposobljavanja koje organizira Sindikat
  • Pravo birati i biti biran u sva tijela Sindikata

 

Dužnosti člana Sindikata PPDIV

  • Pridržavati se odredaba Statuta i programa Sindikata
  • Redovito plaćati članarinu
  • Sudjelovati u sindikalnim akcijama koje organizira Sindikat ili sindikalna udruga više razine, a po odlukama tijela Sindikata PPDIV
  • Promicati ideju Sindikata i afirmativno govoriti o aktivnostima Sindikata