Search
Close this search box.

Međunarodna suradnja

Sindikat PPDIV kontinuirano razvija svoj rad i prisutnost na međunarodnoj sceni sudjelovanjem u raznim bilateralnim i multilateralnim susretima, sastancima i sudjelovanjem na seminarima, konferencijama i kongresima. Multilateralna sindikalna aktivnost odvija se kroz sudjelovanje u radu tijela naših međunarodnih asocijacija EFFAT i IUF.

Osim ovakvih međunarodnih aktivnosti, Sindikat PPDIV od svog osnutka, radi ostvarivanja programa kao i što bolje i uspješnije zaštite interesa i prava svojih članova, ostvaruje suradnju sa nizom sindikata iz drugih zemalja. Prilikom takvih susreta uspoređuju se i razmjenjuju informacije o postojećoj praksi u tim zemljama kao i o radnom zakonodavstvu.

Posebno dobre i razvijene odnose Sindikat PPDIV ima sa Sindikatom NSZZ Solidarnošć iz Poljske, Sindikatom PPDIVUT iz Bosne i Hercegovine, Sindikatom KŽI iz Slovenije, Samostalnim sindikatom PPDIV Vojvodine, Samostalnim sindikatom PPDIV Srbije, Agrosindikatom iz Makedonije i dr.

Sindikat PPDIV redovito svoja izaslanstva upućuje i na međunarodne demonstracije, pa su se tako između ostalog naše sindikalne zastave vijorile i u Ljubljani, Bruxellesu, te na Eurodemonstracijama u Pragu.