Search
Close this search box.

Sindikat PPDIV se od svog osnutka opredijelio za socijalni dijalog kao osnovno sredstvo za rješavanje otvorenih pitanja sa socijalnim partnerima, a u korist svojih članova i radnika. Bilo da se radi o bipartitnom ili tripartitnom socijalnom dijalogu, mišljenja smo da kroz otvoreni dijalog sve zainteresirane strane mogu zadovoljiti svoje interese, te da je od presudnog značaja za što kvalitetniji suživot pronaći zajedničku osnovu za rješavanje spornih pitanja bez nametanja stavova za bilo koje strane.

Premda se Sindikat PPDIV na nivou Republike Hrvatske kontinuirano zalaže za razvitak i tripartitnog (kroz Gospodarsko socijalno vijeće) i bipartitnog (sa Ministarstvima) socijalnog dijaloga, pomake u unaprjeđivanju ovakvih odnosa još uvijek ocjenjujemo preskromnima.

Područje u kojem Sindikat redovito postiže zapažene rezultate jest dijalog na razini trgovačkih društava i to u različitim oblicima i sadržajima. U više od 220 sindikalnih podružnica potičemo aktivnosti za kontinuirani dijalog i izravnu komunikaciju sindikata i uprava poduzeća.

Vodstvo sindikata na svim razinama je u proteklih dvadeset godina za što uspješniji socijalni dijalog organiziralo niz savjetovanja i edukativnih seminara što sa inozemnim kolegama ili pak domaćim predavačima istaknutima u određenim područjima života i rada.

Razine ili oblici socijalnog dijaloga koje prepoznajemo u poduzećima i u kojima se susreću radnici i uprave jesu:

  • Suodlučivanje kroz radničko vijeće
  • Sudjelovanje u radu odbora zaštite na radu
  • Pregovori o kolektivnim ugovorima
  • Rad predstavnika radnika u nadzornim odborima trgovačkih društava

Partnerski odnos sindikata i poslodavaca opredjeljenje je i želja Sindikata PPDIV. Život je ipak nešto drugo, pa prostora za unaprjeđenje ovih odnosa nikada ne nedostaje, kao niti naše volje, strpljenja i znanja.