Search
Close this search box.

Kroz posljednje desetljeće hrvatsko društvo je doživjelo burne i velike promjene posebno pod utjecajem ekonomske krize kao posljedice globalnih kretanja, ali i problema koje je naša zemlja proživjela uslijed tranzicije, rata i okupacije, loše privatizacije, propasti brojnih poduzeća, velikog broja izgubljenih radnih mjesta i drugo.

U takvim uvjetima Sindikat PPDIV ulagao je velike napore na području osposobljavanja, obrazovanja i informiranju članova sindikata i sindikalnih povjerenika, kako bi bili u stanju odgovoriti potrebama naše organizacije, odnosno kako bi mogli kvalitetno obavljati svoju funkciju zaštite prava i interesa članova sindikata i ostalih radnika u svojim poduzećima.

Cilj sindikalnog osposobljavanja prije svega je bilo nastojanje da Sindikat što uspješnije odgovori zahtjevima današnjeg vremena. Najčešći oblici članova i povjerenika Sindikata PPDIV bili su seminari, konferencije i tribine na kojima je sudjelovalo više tisuća sudionika iz različitih razina organiziranja našeg Sindikata.

Obzirom na područja rada i interese naših članova kontinuirano se održavaju seminari:

Osim organiziranja vlastitih seminara Sindikat PPDIV sudjeluje redovito i u provođenju seminara Međunarodne organizacije rada i seminara međunarodnih sindikalnih asocijacija.