Search
Close this search box.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, dobrovoljna je i interesna organizacija u kojoj članovi zajedničkim djelovanjem ostvaruju i unaprjeđuju interese i štite svoja kolektivna i individualna radna prava.

Skraćeni naziv Sindikata je „Sindikat PPDIV”.

Sindikat PPDIV pod ovim je imenom ustrojen 1990. godine, premda je njegova povijest duža i od 100 godina.
Sindikat PPDIV je u samostalnoj Hrvatskoj upisan u registar sindikalnih udruga pri Ministarstvu nadležnom za registriranje i praćenje rada sindikalnih udruga.

Statut Sindikata PPDIV uređuje odnose unutar organizacije, propisuje, prava , obaveze, ovlaštenja, te načela kojima se sindikat rukovodi.
Najviše tijelo Sindikata je Kongres koji zasjeda svake četiri godine, a formira se na delegatskom principu. Kongres bira predsjednika Sindikata, Glavni odbor, Financijski odbor i Statutarnu komisiju.

Sindikat PPDIV organizira radnike u više od 200 hrvatskih poduzeća koja primarno posluju u sektorima prehrane, poljoprivrede, duhanske industrije i vodoprivrede.

Na području  Republike Hrvatske Sindikat ima ustrojene četiri sindikalne regije čije urede vode profesionalno zaposleni regionalni povjerenici, te više od 220 sindikalnih podružnica u poduzećima sa izabranim glavnim sindikalnim povjerenicima i sindikalnim povjereništvima.
Sindikat PPDIV svoj središnji ured ima u Zagrebu, u ulici Ljudevita Posavskog 5, u kojem je ured predsjednika Sindikata,  regionalni ured I regije, uredi pravne i ekonomske službe, tajništva i računovodstva.