Search
Close this search box.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici www.ppdiv.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Sindikata PPDIV odnosno koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Sindikatu PPDIV ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Sindikata PPDIV te drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na internet stranici www.ppdiv.hr , bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Sindikata PPDIV, te si Sindikat PPDIV izričito pridržava pravo takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja sudskim putem potražiti zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sindikat PPDIV ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet-stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice.

Sindikat PPDIV zadržava pravo izmjene kako bilo kojeg dijela, tako i cjelokupnog sadržaja objavljenog na internet stranica www.ppdiv.hr , te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Ova internet stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Sindikat PPDIV nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama koji su kreirane od strane trećih osoba.

Čitatelj koji pošalje fotografska djela, snimljene video uratke, pisana djela, glazbena djela s ciljem njihovog objavljivanja (u daljnjem tekstu: “Autor”) u cijelosti prenosi na Sindikat PPDIV (u daljnjem tekstu: “Korisnik”) pravo reproduciranja i pravo distribucije na svom autorskom djelu koja će nastati prihvaćanjem ovih općih uvjeta, sukladno članku 56. i 59. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor na Korisnika prenosi i sva imovinska prava koja proizlaze iz prava reproduciranja i prava distribucije autorskih djela Autora. Slanjem svojih materijala Autor na Korisnika prenosi u cijelosti: pravo objavljivanja; tiskanja ili drugog načina uporabe i adaptacije djela, kompilacije, ili za druge oblike objave; prodaju; distribuciju; iznajmljivanje; posudbu ili drugi oblik uporabe preslike autorskog djela, sve u neograničenom broju primjeraka i na bilo koji način bez obzira na tehniku kojom se djelo koristi. Autor odustaje od bilo kakve posebne naknade za sve prethodno navedeno. Autor i Korisnik suglasno utvrđuju da je pravo izdavanja primjeraka autorskih djela Autora trajno i vremenski neograničeno preneseno na Korisnika koji je i isključivi nositelj tih prava, u cijelosti, u neograničenom broju primjeraka, izravno i neizravno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, u neograničenom broju izdanja, kako za potrebe Korisnika tako i za potrebe povezanih društava.

Autor se odriče prava na davanje zabrane Korisniku za javno izlaganje Autorovih autorskih neobjavljenih djela koja će nastati prihvaćanjem ovih općih uvjeta. Autor se odriče prava otkupa primjeraka autorskih dijela koja će nastali temeljem slanja svojih uradaka, a koja autorska djela Korisnik namjerava prodati za preradu ili ih na drugi način uništiti ili ih povući iz prometa.

Korisnik zadržava pravo na diskrecijsku odluku o nagrađivanju onih Autora koje smatra najboljima.

Autor jamči da su fotografska djela, snimljeni video uradci, pisana djela, glazbena djela njegovo isključivo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Korisniku koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni materijal, Autor se obvezuje držati Korisnika slobodnim od štete i tužbenih zahtjeva trećih osoba, obzirom da je sam isključivo odgovoran za izradu i sadržaj dostavljenog materijala, te preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Korisnika od svih takvih zahtjeva. S tim u vezi, Autor se obvezuje nadoknaditi Korisniku svaki oblik štete koja je nastala za Korisnika temeljem zahtjeva trećih osoba po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal.

Sindikat PPDIV izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranice na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

Sindikat PPDIV zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ove opće uvjete korištenja te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene općih uvjeta stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sindikat PPDIV se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Sindikat PPDIV može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Sindikatu PPDIV .
Sindikat PPDIV će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Sindikata PPDIV.
Sindikat PPDIV se obvezuju da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Pravila komentiranja napisana su s ciljem da komunikacija na portalu “ppdiv.hr” bude u skladu s važećim zakonima i općeprihvaćenim normama pristojnog komuniciranja. Svrha komentara je iznošenje mišljenja i rasprava s drugim korisnicima, a svaki oblik njihove zlouporabe kažnjavat će se sukladno odlukama administratora i uredništva. Prilikom pisanja ovih pravila Sindikatu PPDIV nipošto nije bila namjera ušutkati kritiku i spriječiti korisničko upozoravanje na pogreške u objavljenim materijalima. Za takve komentare mogu se koristiti kontakt adresom objavljenom na webu.

PRAVILA KOMENTIRANJA NA PORTALU www.ppdiv.hr

Korisnički računi u vlasništvu su davatelja usluge. Svaki korisnik ima pravo otvoriti i koristiti se samo jednim računom. Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Takvi računi će se automatski brisati. Također nije dopuštena uporaba uvredljivih korisničkih imena. Zabranjuje se prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja ili korisnika portala.

U komentarima su zabranjeni vrijeđanje, govor mržnje te propagiranje nasilja. Neće se tolerirati vrijeđanje ili izravne prijetnje, kako drugim korisnicima, tako ni novinarima, autorima članaka, administratorima te osobama na koje se članak posredno ili neposredno odnosi. Izravne prijetnje drugim korisnicima, administratorima, novinarima ili subjetkima članka mogu biti podložne kaznenom progonu.
Pisanje isključivo velikim slovima smatra se vikanjem i također će se brisati.

Komentari se moraju držati teme članka. Nije dopušteno međusobno prepucavanje korisnika u komentarima i rasprave koje nemaju veze s temom.

Psovke u komentarima dopuštene su samo kao stilski izraz. Brisat će se svi komentari u kojima je psovanje usmjereno na ostale korisnike, novinare, administratore ili subjekte članka.

Nije dopušteno objavljivanje lažnih informacija s ciljem zavaravanja ili klevete drugih korisnika, novinara ili subjekata članka.
Zabranjeno je postavljanje linkova na druge internetske stranice koje nemaju veze sa temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi. Zabranjeno je reklamiranje drugih internetskih stranica i tzv. spamanje. Nije dopuštena uporaba keyeva, hackova, crakova te ilegalnih internetskih stranica za downloadanje.

Prije aktiviranja pročitajte svaki post. Ako imate nedoumice, provjerite je li u skladu s pravilima. Kršenje bilo kojeg od navedenih pravila u komentarima, diskusijama ili forumu rezultirat će njihovim brisanjem. Krši li korisnik učestalo neku odredbu, njegov korisnički račun bit će ugašen.

Redakcija zadržava pravo brisanja korisničkog računa bez prethodne najave.

Administratori imaju pravo djelomično ili potpuno brisati komentare. Ako korisnik ima prigovor na rad administratora ili smatra da mu je nepravedno obrisan post ili korisnički račun, može se žaliti na ppdiv@ppdiv.hr. Pritužbe i rasprave u komentarima će se brisati.