11.-13. TRAVANJ – SEMINAR ZA SINDIKALNE POVJERENIKE I ČLANOVE RADNIČKIH VIJEĆA