Search
Close this search box.

Predstavnici Sindikata PPDIV na osnivanju Vijeća sindikata jugoistočne Europe u Skopju

logo effat

logo effatEuropska federacija sindikata prehrane, poljoprivrede i turizma (EFFAT) u četvrtak 4. travnja u Skopju organizira Konferenciju za sindikate jugoistočne Europe na kojoj će se formirati Vijeće sindikata jugoistočne Europe.

Konferencija se održava u sklopu Regionalnog projekta za radne odnose i socijalni dijalog u jugoistočnoj Europi koji provodi Ured Zaklade Friedricha Eberta, a sa ciljem razmjene iskustava i prezentiranjem ekonomske i političke situacije iz svake pojedine zemlje sudionice kroz sindikalnu perspektivu i s osvrtom na radno zakonodavstvo, dosegnuti stupanj socijalnog dijaloga i kolektivnih pregovora na svim razinama.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici sektorskih sindikata iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Turske, a prezentacija hrvatske zbilje promatrane sindikalnim očima predviđeno je u dopodnevnom terminu, ubrzo nakon samog otvaranja Konferencije.

Sindikat PPDIV koji će prezentaciju o gospodarskoj i političkoj situaciji u Hrvatskoj, radnom zakonodavstvu i stupnju socijalnog dijaloga i kolektivnih pregovora i pripremiti, na Konferenciji će predstavljati predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković i voditelj tržišta rada Marinko Vrsaljko.