Search
Close this search box.

Nelikvidnost raste: Kad namire državu i banke, tvrtke kasne dobavljačima

nelikvidnost

nelikvidnostPojačana disciplina u ispunjavanju obveza prema državi stvara pritisak, pa se nelikvidnost seli prema poslovnim partnerima. Umjesto da nastavi padati, nelikvidnost raste. Umjesto da nastavi padati,nelikvidnost raste. 

Iznos kratkotrajnih blokada do 60 dana kontinuirano se smanjivao od donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, kojim su propisani rokovi plaćanja, pa se u nekoliko mjeseci smanjio praktički za pola milijarde kuna (sa 1,27 milijardi kuna u listopadu 2012. na 771,09 milijuna u siječnju 2013.). No, u veljači je došlo do preokreta. Iznos blokada do 60 dana skočio je… čitaj dalje

Izvor/Autor: www.poslovni.hr

a prema državi stvara pritisak, pa se nelikvidnost seli prema poslovnim partnerima.