Search
Close this search box.

Orešković i Novosel potpisali Sporazum o uređenju odnosa Sindikata PPDIV i SSSH

Šimo I Novosel

Šimo I NovoselU srijedu 3. travnja, u Zagrebu je potpisan Sporazum o uređenju odnosa između Sindikata PPDIV i SSSH kojim se utvrđuju poslovi koje Sindikat PPDIV povjerava SSSH, utvrđuje se mjesečni financijski doprinos Sindikata PPDIV prema SSSH, te status Sindikata PPDIV u slučaju podjele sindikalnih nekretnina u okviru SSSH.

Sporazum su potpisali predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković i predsjednik SSSH Mladen Novosel, a njegovim sadržajem se utvrđuju međusobna prava i obveze.

Sindikat PPDIV tako Savezu Samostalnih Sindikata Hrvatske povjerava poslove
 utvrđivanja stavova i njihovo zastupanje u Saboru RH, Vladi RH, te drugim državnim tijelima i tripartitnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini, kao i prema udrugama poslodavaca vodeći računa o interesima članova Sindikata PPDIV
 oblikovanja javnih politika i praćenje njihovih primjena,
 zajedničkog obrazovanja i osposobljavanja,
 te organiziranja zajedničkih industrijskih akcija ili drugih oblika javnog pritiska.

SSSH se pak obvezuje
 pravovremeno dostavljati Sindikatu PPDIV nacrte strateških dokumenata, prijedloga zakona i drugih akata na očitovanje
 razmotriti dostavljene prijedloge i mišljenja Sindikata PPDIV, te uključiti predstavnike Sindikata PPDIV u sindikalne radne skupine zadužene za davanje prijedloga i mišljenja o nacrtu strateških dokumenata, prijedloga zakona i drugih akata
 uključiti predstavnike Sindikata PPDIV u tripartitne stručne radne skupine koje formiraju resorna ministarstva za izradu strateških dokumenata, prijedloge zakona i drugih akata, a koji su od užeg odnosno specifičnog interesa za članove Sindikata PPDIV i drugo.

U slučaju dodjele prava na udio u nekretninama SSSH, Sindikat PPDIV će imati ista prava kao i drugi sindikati udruženi u SSSH, a sve sukladno Sporazumu o podjeli sindikalnih nekretnina, potpisanom od strane pet sindikalnih središnjica 27. srpnja 2010. godine.

Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme, uz suglasnost potpisnika da je najkraći rok njegova važenja godinu dana od početka primjene, kada će se sačiniti analiza njegove primjene.

Da podsjetimo, predsjednici Orešković i Novosel još su se pri potpisivanju Sporazuma o udruživanju Sindikata PPDIV i SSSH u prosincu 2012. godine obvezali da će do kraja ožujka ove godine dovršiti proces uređenja međusobnih odnosa.

Jučerašnjem činu potpisivanja Sporazuma prethodila je sjednica Glavnog odbora Sindikata PPDIV koji ga je svojom odlukom odobrio.

{vsig}vijesti/sredisnji-ured/2013/sporazumsssh{/vsig}