Search
Close this search box.

U Sindikatu PPDIV održana šesta sjednica Predsjedništva

6. sjednica Predsjedništva

6. sjednica PredsjedništvaU četvrtak, 23. svibnja, u središnjici Sindikata PPDIV u Zagrebu, pod predsjedanjem predsjednika Šime Oreškovića, održana je šesta sjednica Predsjedništva na kojoj su usvojeni izvještaji sa prosvjednog obilježavanja Međunarodnog praznika rada „Mijenjajte smjer” i konferencije održane povodom Dana zaštite na radu, a članovi Predsjedništva informirani su i o pripremama za seminar upravo iz ovog područja koji bi se trebao po regijama održati sredinom lipnja.

Podneseni su i izvještaji o međunarodnoj suradnji u razdoblju između dvije sjednice Predsjedništva i to sa Europske konferencije o uključenosti socijalnih partnera u Zajedničku poljoprivrednu politiku u Lisabonu, te susreta sa slovenskim Sindikatom KŽI u Zagrebu, a najavljeno je i sudjelovanje predstavnika Sindikata PPDIV na sportskim susretima Sindikata KŽI u Sloveniji krajem svibnja i početkom lipnja, te o prijedlogu za Osnivačku povelju Regionalnog/balkanskog vijeća sindikata poljoprivrede za suradnju, solidarnost i podršku.

Na sjednici Predsjedništva u četvrtak donesene su i dvije odluke. Prva se odnosi na sklapanje Aneksa ugovora o radu sa voditeljem tržišta rada, tarifne politike i odnosa sa poslodavcima, a druga o sanaciji krovišta dvorane za sastanke u središnjici Sindikata PPDIV i dijela prostorija koje se koriste, što radi prokišnjavanja ili dotrajalosti.

6. sjednica Predsjedništva (2)Osim naprijed navedenih tema, predsjednik Orešković dao je i presjek informacija o tijeku pregovora oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za koncern Agrokor koji se primjenjuje na deset trgovačkih društava, odnosno regulirana su prava za ukupno više od 10 tisuća radnika. Pregovori oko normativnog/općeg dijela Kolektivnog ugovora su gotovi i on je potpisan, a nastavljaju se pregovori oko tarifnog dijela koji bi trebali završiti do 30. lipnja ove godine.