Search
Close this search box.

Marina Gruban sudjelovala na seminaru pod nazivom „Europska unija: Krize i perspektive “

Herceg Novi 1

Herceg Novi 1U organizaciji Zaklade Fridrich Ebert, Regionalnog projekta za radne odnose i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Europi, u crnogorskom Herceg Novom, u vremenu od 26. do 29. Svibnja održan je seminar za stručnjake i predstavnike sindikata u jugoistočnoj Europi na temu „EU: Krize i perspektive”. Sudionici seminara bili su predstavnici sindikata iz Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske, Hrvatske i Slovenije.

Konferenciju je otvorio Roland Feicht, direktor Regionalnog projekta za radne odnose i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Europi pri Zakladi Fridrich Ebert predstavivši izlagače na seminaru i osvrnuvši se na ciljeve seminara te je posebno pozdravio predstavnike Hrvatske kao buduće članice Europske unije. Uz Rolanda seminar je moderirao Milan Jevtić, program kordinator Regionalnog projekta za radne odnose i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Europi pri Zakladi Fridrich Ebert.

Na samom početku seminara izlaganja su imali Milan Utroša Generalni sekretar ZSSS (Saveza slobodnih sindikata Slovenije), koji je govorio o procesu pristupanja Slovenije EU kao i stanju sindikale scene u toj zemlji u kojoj djeluje osam sindikalnih središnjica i izlagao je i Andrej Zorko Izvršni sekretar ZSSS-a i član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora koji je govorio o svojem iskustvu u radu navedenog odbora te o europskom socijalnom dijalogu.

Inače, Europski gospodarski i socijalni odbor (European Economic and Social Committee – EESC) savjetodavno je tijelo EU koje zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina. Članovi se redovito sastaju na radnim sastancima i djeluju u šest stručnih grupa, a pripadaju trima grupama: poslodavcima, zaposlenim i predstavnicima različitih interesnih grupa (npr. poljoprivrednici, potrošači, nastavnici i sl.).

Odbor savjetuje Europsku komisiju, Vijeće EU-a te Europski parlament u zakonodavnom postupku koji završava donošenjem odluka u određenim područjima nadležnosti EU. U nekim područjima zakonodavne institucije su obvezne Odbor konzultirati, a u nekima to mogu učiniti iako nisu obvezne. Mišljenje Odbora ne mora prihvatiti tijelo koje se savjetuje no Andrej je napomenuo da se prihvaća 80 % mišljenja odbora.

Herceg Novi 2Osim na zahtjev zakonodavnih institucija, Odbor je ovlašten i na vlastitu inicijativu donijeti mišljenje kojim izražava svoje stajalište o bilo kojoj temi. Mišljenja EESC-a se stvaraju uz pomoć stručnjaka u studijskim grupama, onda se o njima diskutira u sekcijama te na kraju o mišljenju odlučuje plenum Odbora. Ista se nalaze na web stranici odbora i iz njih je moguće pronaći smjernice za neka aktualna pitanja.

Nakon ulaska Hrvatske u EU u radu tog tijela, koje daje socijalnu dimenziju ekonomskoj zajednici zemalja članica EU, sudjelovat će i devet predstavnika iz iz Hrvatske od čega će tri predstavnika biti iz redova sindikata.

Na pitanje kako spasiti socijalnu Europu pokušala je odgovoriti Jutta Steinruck, članica Europskog parlamenta te dugogodišnja sindikalistica. Jutta je konstatirala da je jedno od glavnih postignuća EU mir te da je sadašnja kriza jeftinija od rata u jugoistočnoj Europi kada se uzme u obzir isključivo financijska dimenzija rata bez ogromnih ljudskih patnji. Smatra da mir mora ostati glavni cilj EU i može se postići samo ako se svi krećemo u istom smjeru.

Istaknula je da gotovo sve države članice imaju problema s proračunima pri čemu se najviše smanjuju socijalni budžeti na način da financijsku krizu plaćaju obični građani, a ne oni koji su ju uzrokovali. Osvrnula se i na problem socijalnog dampinga te iskazala zalaganje za jednaku plaću za jednak rad na istom radnom mjestu pri čemu bi posao dobio najbolji za neko radno mjesto, a ne najjeftiniji radnik. Također je iskazala svoje protivljenje i trendu smanjenja prava iz zaštite na radu kojim se postiže da proizvod bude jeftiniji, ali je život radnika ugrožen.

Jutta je također istaknula da je potrebno izgraditi privrednu infrastrukturu te da je potrebno razmišljati o budućim tehnologijama, ali i obrazovanju i cijeloživotnom učenju, slijedom čega ne vidi rješenje u politici štednje i financiranja bankarskih sistema u kojima vidi samo negativne efekte u oblku smanjenja mirovina i velikog broja ljudi koji ostaju bez posla. Smatra da je Europi potrebno jako tržište jer je Europa zajedno jaka ekonomska snaga koja bi tada mogla globalno nastupiti sa zajedničkim socijalnim standardima, a put političkih promjena vidi u utjecaju sindikata na politiku.

Na seminaru u Herceg Novom izlagao je i Josip Juratović podrijetlom iz Hrvatske, član Njemačkog parlamenta (Bundestag), te je pokušao odgovoriti na pitanja kako se treba nositi s krizom eura te zašto bi se zemlje zapadnog Balkana trebale pridružit EU. Josip je naveo da su, uz mir kao najveće postignuće EU, značajna još tri dostignuća: sloboda kretanja, unutrašnja sigurnost i zajednička valuta, a da od zajedničke valute najviše profitiraju zemlje s više izvoza. Osvrnuo se također i na konkurenciju među sindikatima i različitost njihovih ciljeva čime se gubi solidarnost između sindikata koji bi, prema njegovom mišljenju, trebali politički djelovati i sudjelovati u donošenju zakona i drugih propisa.

Usljedile su kratke prezentacije po jednog predstavnika iz zemalja čiji su sudionici sudjelovali na ranijim seminarima koji su imali za cilj upoznavanje s pravom i institucijama EU. Izlagači su govorili o ulozi sindikata u procesu pridruživanja EU, te o načinu prenošenja znanja koja su stekli na ranijim seminarima u Berlinu i Briselu.

Nakon svake teme sudionici su imali prilike izlagačima postaviti pitanja i s kolegama sudionicima podijeliti svoja iskustva te se problematiziralo pitanje smanjivanja prava iz zaštite na radu, pitanja javne nabave, povećanja nezaposlenosti i problemima s kojima se susreću sindikati zbog učestale prakse izvršne vlasti da onemogućuje sindikatima sudjelovanje u donošenju zakona.

Zaključeno je da se sindikati trebaju boriti za socijalnu Europu i u procesu pridruživanja trebaju aktivno sudjelovati odnosno ne biti samo promatrači.

Iz Hrvatske seminaru su prisustvovali predstavnici tri sindikalne središnjice u Hrvatskoj i to dvije predstavnice sindikata udruženih u Savez samostalnih sindikata Hrvatske, predstavnica sindikata udruženog u Nezavisni sindikat Hrvatske i predstavnik Hrvatske udruge sindikata. U ime Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, u koji je udružen i Sindikat PPDIV, seminaru su prisustvovale Bojana Percan, izvršna tajnica Sindikata trgovine i Stručna suradnica za pravne poslove u Sindikatu PPDIV, Marina Gruban.