Search
Close this search box.

SSSH o prijedlozima izmjena Zakona o radu

zor8

zor8Uz aktivno sudjelovanje u intenzivnim tripartitnim pregovorima oko izmjena Zakona o radu, SSSH se uključio i u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinka prijedloga Zakona o radu koja traje do 15. rujna 2013.

U očitovanju upućenom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u sklopu javne rasprave, SSSH ističe temeljno stajalište da se protivi izmjenama Zakona o radu, budući da je isti već usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, te da ga ne treba mijenjati u krizi i zbog krize (što MRMS navodi kao opravdanje najznačajnijih predloženih izmjena). Naime svrha Zakona o radu nije olakšavanje poslodavcima da prebrode krizu, već uređenje odnosa između radnika i poslodavaca s ciljem da se poslodavcima omogući poslovanje, a radnicima rad uz poštivanje njihovih prava. Sukladno tome, potporu poslodavcima tijekom privremenih poremećaja poslovanja uzrokovanih krizom treba osigurati drugim propisima i mjerama, a uočene probleme u primjeni Zakona o radu treba rješavati boljim informiranjem, edukacijom i drugim nenormativnim aktivnostima.

Što se tiče predloženih izmjena Zakona, SSSH smatra da predlagatelj nije dao dokaze o postojanju problema ni potrebne analitičke podloge, a predložene izmjene k tome su argumentirane samo s aspekta interesa poslodavaca, zanemarujući potrebu da ih se sagleda i s aspekta interesa radnika koji svojim radom i produktivnoćču također doprinose konkurentnosti gospodarstva.

Cjelovito očitovanje SSSH s detaljnim komentarima na pojedine prijedloge izmjena Zakona o radu možete pogledati ovdje: 

http://www.sssh.hr/upload_data/site_files/ocitovanje-sssh-zor-javna-rasprava.pdf

Izvor/Autor: http://www.sssh.hr/