Search
Close this search box.

Predstavnici Sindikata PPDIV u Ohridu sudjelovali na seminaru “Poljoprivreda i poljoprivredno – industrijske strategije u jugoistočnoj Europi”

ohrid1

ohrid1U organizaciji EFFAT-a i Zaklade Fridrich Ebert, Regionalnog projekta za radne odnose i socijalni dijalog u jugoistočnoj Europi, početkom studenog u Ohridu je održan seminar pod nazivom “Poljoprivreda i poljoprivredno- industrijske strategije u jugoistočnoj Europi” kojem su prisustvovali predstavnici sindikata koji djeluju u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Hrvatske.

Delegaciju Sindikata PPDIV a čini su predsjednik Šimo Orešković i Marina gruban, suradnica za pravne poslove u Sindikatu.

Na samom početku sudionike seminara pozdravio je domaćin Živko Danevski iz makedonskog Agro-sindikata, a uvodno su im se obratili i Harald Wiederhofer, generalni tajnik EFFAT-a i Roland Feicht direktor regionalnog projekta za radne odnose i socijalni dijalog u jugoistočnoj Europi Zaklade Fridrich Ebert. Wiederhofer je istaknuo kako je zemljama iz kojih dolaze sudionici potrebna snažna poljoprivreda koja ih neće učiniti zavisnima o jednoj zemlji kao što je to slučaj u energetici, te da je upravo zbog toga potreban doprinos eksperata kako bi se dala uputstva u kom smjeru će se kretati jugoistočna Europa. Feicht je pak konstatirao da je potrebno utvrditi sadašnje stanje i napraviti analizu u kojem se smjeru treba kretati.

U nastavku seminara ukratko su se predstavili svi sudionici, te je održana preezentacija studije prof. dr. Radmile Grozdanić o poljoprivredi u zemljama Zapadnog Balkana i Iordana Velikova o poljoprivredi u Bugarskoj.

Studija dr. Grozdanić opisuje politički i ekonomski kontekst agroindustrija u zemljama Zapadnog Balkana, identificira osnovne faktore koji utiču na njihov rast i razvoj te predstavlja detaljan okvir intervencija kreiranih kako bi se ubrzao razvoj agrobiznisa i agroindustrija u zemljama Zapadnog Balkana uključujući i veoma kratak uvod u socijalnu koheziju, socijalni dijalog i ulogu sindikata u razvoju sektorske industrijske politike u periodu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji zajedno sa sažetkom zaključaka koji proizlaze iz svakog zadatka u studiji. Gdin. Iordan Velikov je predstavljajući svoju studiju dao sudionicima pregled razvoja u općem socio-ekonomskom kontekstu i sektoru poljoprivrede u Bugarskoj.

Nakon zanimljivih prezentacija stručnjaka sudionici su podjeljeni u radne grupe o poljoprivredi i poljoprivredno-industrijskim strategijama u zemljama jugoistočne Europe u kojima su morali ukratko prezentirati stanje u poljoprivredi u svojim zemljama prema upitniku koji im je ranije dostavljen kako bi se adekvatno pripremili. Rad u radnim skupinama je omogućio razmjena iskustva i donio nove spoznaje o situaciji u poljoprivredi i industriji hrane i pića, politikama za ruralni razvoj i razvoj industrije hrane i pića kao i o najvažnijim izazovima sindikata. Nakon rada u dvije radne skupine svi sudionici su se ponovo susreli kako bi iznijeli stavove radnih grupa. Zajednički zaključak radnih grupa je da je potencijal u zemljama jugoistočne Europe velik, no da treba prevazići depopulaciju i poštivati kolektivne ugovore uz razvijanje ljudskih potencijala.

Wiederhofer je istaknuo kako je cilj Vijeća sindikata jugoistočne Europe, čiji članovi su Bugarska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Rumunjska, da se opišu problemi zajednički svim zemljama u regiji i da se daju zaključci u vidu realizacije preporuka koje su dali eksperti. Smatra da se treba osnovati radna grupa regije u kojoj bi se nalazili stručnjaci iz sindikata i eksperti dr. Grozdanić i gdin. Velikov. Cilj radne grupe bi bio da se formiraju politički prijedlozi i isti potom usvoje uz eventualne izmjene na sljedećoj konferenciji Vijeća sindikata jugoistočne Europe pa da se temeljem tako usvojenog dokumenta djeluje na nacionalnoj i posebno europskoj razini prema novoj Komisiji.

Zaključeno je da se formira radna grupa koja će staviti na papir konkretne političke prijedloge koji bi se potom razmatrali na sljedećoj konferenciji Vijeća sindikata jugoistočne Europe te da se konačni memorandum s prijedlozima sindikata sastavi do ljeta 2014.g.

{vsig}vijesti/sredisnji-ured/2013/ohrid1{/vsig}