Search
Close this search box.

Bez potpore sindikata, Vlada RH donijela prijedlog zakona o reprezentativnosti i uputila ga u saborsku proceduru

vlada

vladaVlada je sa sjednice održane u četvrtak 16. siječnja ove godine, u Sabor uputila prijedlog zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata kojim se propisuju kriteriji i postupak utvrđivanja reprezentativnosti tih udruga za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, kao i za sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju.

Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić ocijenio je kako je prvi Zakon o reprezentativnosti, donesen 2012., pridonio okrupnjivanju sindikalne scene te potaknuo sindikate da odbore za kolektivno pregovaranje formiraju dogovorom umjesto prebrojavanjem članstva.

Novi zakon se, tvrdi Mrsić, donosi kako bi se pojednostavnila i ubrzala procedura i normotehničkih razloga. Vlada predlaže mogućnost da i nereprezentativni sindikati mogu pristupiti kolektivnom ugovoru i ostvarivati ugovorena prava, ali se neće smatrati strankom toga kolektivnog ugovora.

Predlaže se i da svi sindikati sporazumno utvrđuju koji su od njih reprezentativni za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora. To je, smatra Vlada, dobro za područja i razine na kojima djeluje velik broj sindikata, kao što je Zagrebački holding.

Pravo na štrajk zbog sklapanja, izmjene ili obnove kolektivnog ugovora imali bi reprezentativni sindikati koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora, ali ga nisu potpisali. To pravo ne bi imali nereprezentativni sindikati, kao ni reprezentativni sindikati koji su odbili pregovarati o kolektivnom ugovoru.

Za pregovore o Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe pregovarački odbor sindikata se utvrđuje tako da svako područje prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti bude zastupljeno s jednim članom, predstavnikom sindikata koji na tom području ima najveći broj članova.

Vlada predlaže da Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, koji se primjenjuje na raznim područjima na kojima je vrlo velika razlika kako broja zaposlenih, tako i broja sindikalno organiziranih radnika, bude valjan ako ga potpiše najmanje jedan sindikat iz svakog područja za koje se pregovaralo i koji je u pregovaračkom odboru imao svojeg predstavnika.

Iako je Mrsić na sjednici ustvrdio da je Vladin prijedlog potpuno usklađen sa socijalnim partnerima, čelnici pet sindikalnih središnjica uputili su medijima pismo u kojem tvrde da je tijekom pregovora o novom zakonu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava prihvatilo neke prijedloge poslodavaca i sindikata, ali ne sve. Sindikalne središnjice tako nisu poduprle prijedlog zakona o reprezentativnosti.

Izvor/Autor: http://www.banka.hr/