Search
Close this search box.

STANJE U HRVATSKOJ UOČI PRAZNIKA RADA Blokirano 60 tisuća tvrtki i 314 tisuća građana

kontejner

kontejnerZbog neizvršenih osnova za plaćanje u ukupnom iznosu od 33,77 milijardi kuna krajem ožujka bio je blokiran 60.041 poslovni subjekt, a u blokadi su bila 314.742 građana s ukupnim dospjelim dugovanjima od 25,66 milijardi kuna, objavila je danas Financijska agencija na svoji mrežnim stranicama.

Broj blokiranih poslovnih subjekata pak krajem ožujka bio je za 1,4 posto manji u odnosu na veljaču, dok je ukupna vrijednost njihovih neizvršenih osnova za plaćanje bila viša za 0,5 posto nego u mjesecu prije.

U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju za 6.978 poslovnih subjekata (10,4 posto) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 4,7 milijardi kuna ili 12,1 posto.

Po podacima Fine, s osnove otvaranja predstečajnih postupaka, iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, u ožujku je smanjen za 550 milijuna kuna, a broj dužnika za 135.

Više od 65 posto poslovnih subjekata u blokadi je duže od 360 dana, a iznos njihove blokade čini 84,6 posto iznosa ukupnoga duga ili 28,5 milijardi kuna.

Kod poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi dominiraju oni koji su blokirani pet i više godina, njih je 31,1 posto, a njihove prijavljene neizvršene osnove za plaćanje iznose 8,5 milijardi kuna.

Dvije trećine poslovnih subjekata ili njih 40.018 odnosi se na poslovne subjekte bez zaposlenih, a njihova neizvršena plaćanja čine 67,6 posto ukupnog iznosa.

Od ukupno 60.041 blokiranog poslovnog subjekta sa ukupno 41.790 zaposlenih, nešto manje od polovine su pravne osobe, a na 29.505 pravnih osoba odnosi se i najveći dio iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje – 76,3 posto ili 25,7 milijardi kuna.

Veliki dio pravnih osoba (79,9 posto), odnosno njih 14.227, koje su u dugotrajnoj blokadi, pravne su osobe bez zaposlenih radnika, a njihov je ukupan dug 15,6 milijardi kuna.

Prema stanju godinu dana ranije, broj insolventnih pravnih osoba u dugotrajnoj blokadi smanjen je za 5.217 (22,7 posto), a iznos njihove blokade za 4,19 milijardi kuna (16,6 posto).

Istodobno, krajem rujna u blokadi je bilo i 30.536 fizičkih osoba (odnosno obrtnika) s ukupnim nepodmirenim dugovanjima većim od 8 milijardi kuna.

Izvor/Autor: http://www.jutarnji.hr/