Search
Close this search box.

Dijana Šobota iz Hrvatske (SSSH) izabrana u Upravni odbor MOR-a

dijana

dijanaDijana Šobota, izvršna tajnica SSSH za međunarodnu suradnju i edukaciju, uz Lidiju Horvatić, direktoricu Odjela za politike EU i međunarodne poslove Hrvatske udruge poslodavaca, izabrana je 2. lipnja 2014. g. u Upravni odbor Međunarodne organizacije rada.

Upravni odbor je izvršno tijelo Međunarodne organizacije rada i donosi odluke o politici MOR-a, odlučuje o dnevnom redu Međunarodne konferencije rada, usvaja nacrt programa i proračun Organizacije, a bira i glavnog direktora MOR-a.

Sam Upravni odbor sastoji se od 56 članova (28 predstavnika vlada , 14 poslodavaca i 14 radnika ) pri čemu deset mjesta trajno drže države: Brazil, Kina, Francuska, Njemačka, Indija, Italija, Japan, Rusija, Velika Britanija i SAD). Ostali članovi biraju se svake tri godine, a predstavnici poslodavaca i radnika su izabrani u osobnom svojstvu.

Izvor/Autor: http://www.sssh.hr/