Search
Close this search box.

Sindikat PPDIV objavio svoje stavove nakon sudjelovanja u javnoj raspravi o Zajedničkoj reformi poljoprivredne politike EU

ppdiv

ppdivNakon sudjelovanja u javnoj raspravi o reformi Zajedničke poljoprivredne politike EU od 2014. do 2020. godine na temu «izravna plaćanja» u organizaciji Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske povjerenici Sindikata PPDIV-a Hrvatske sektora poljoprvrede na skupu održanom 11. lipnja 2014. godine usvojili su zaključke koje je potpisao predsjednik Sindikata Šimo Orešković.

Zaključke donosimo u cijelosti:

1. Sindikat PPDIV-a se zalaže za izradu i donošenje strategije razvoja hrvatske poljoprivrede koja će utvrditi sektore poljoprviredne proizvodnje u kojima Hrvatska ima konkurentske prednosti
2. Članovi Sindikata PPDIV-a uključujući se u javnu raspravu o reformi Zajedničke poljoprivredne politike EU od 2014. do 2020. godine na temu «izravna plaćanja» koju je organiziralo Ministarstvo Poljoprivrede zalaže se unapređenje dosadašnje politike stimuliranja poljoprivredne proizvodnje, a u cilju povećanja proizvodnje željenih proizvoda i razvoja poljoprivrede RH.
3. Sindikat PPDIV-a zalaže se da se reformom Zajedničke poljoprivredne politike EU, uz ostale mjere, očuvaju postojeća radna mjesta i osigura povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, odnosno proizvodnje u dovoljnoj mjeri da se zadovolje potrebe stanovništva RH i smanji potreba za uvozom.
4. Sindikat PPDIV-a traži da Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Hrvatske osiguraju preduvjete kadrovskim ekipiranjem, zakonima, pravilnicima i uredbama koji će omogućiti u potpunosti iskorištenje predviđenih sredstava iz fonodova EU za izravna plaćanja i ruralni razvoj.
5. Sindikat PPDIV-a daje punu potporu reformi Zajedničke poljoprivredne politike EU od 2014. do 2020. godine u pogledu izravnih plaćanja. Podržavamo da osnovno plaćanje bude na razini od 45,5% ukupne omotnice i da nema ograničavanja ni smanjenja plaćanja velikim korisnicima.

6. Sindikat PPDIV-a u pogledu proizvodno vezanih potpora podržava da ista budu u području stočarstva za mliječne krave, junad, te tov junadi iz vlastitog uzgoja u odnosu na tov junadi iz uvoza. Također predlažemo i uvođenje klaoničkih premija kojima bi se poticao izvoz mesa u odnosu na izvoz žive stoke. Potpore također trebaju obuhvatiti ovčarstvo, kozarstvo, te proizvodnju voća i povrća.
7. Sindikat PPDIV-a predlaže uvođenje potpore za domaću proizvodnju svinja zbog ogromnog uvoza, te potpore za peradarsku proizvodnju i proizvodnju duhana.
8. Povjerenici se zalažu za okrupnjavanje grupacija pljoprivrednih proizvodnji radi organiziranog i konkurentnog nastupa na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
9. Sindikat PPDIV-a traži brže riješavanje problema nelikvidnosti od isplate poticaja do redovitosti plaćanja svih u lancu poslovanja.