Search
Close this search box.

Članovima Sindikata PPDIV na kućne adrese uskoro stižu nove sindikalne iskaznice

kartica-bez-okvira

kartica-bez-okviraOvih dana će na kućne adrese svim članovima Sindikata PPDIV stići nove sindikalne iskaznice koje će pratiti pismo predsjednika  Šime Oreškovića i letak/uputstva kako će članovi koristeći je moći ostvariti razne pogodnosti.

Kao i do sada temeljem  iskaznice Sindikata PPDIV, gotovo 20 000 članova u poduzećima po cijeloj Hrvatskoj moći će, ako ustreba, potraživati svoja prava iz radnog odnosa kroz pregovore o kolektivnom ugovoru,  putem besplatne pravne pomoći i savjetovanja, pa sve do organiziranja industrijskih akcija i štrajka, te konzumirati svoja članska prava unutar same organizacije; birati i biti biran,  siindikalno se osposobljavati, dobtii financijsku pomoć od sindikata i drugo.

No od sada, sa novom sindikalnom iskaznicom, članovi će moći koristiti i razne druge pogodnosti koje će za njih ugovarati Sindikat i koje će sve biti pobrojane u KATALOGU POGODNOSTI, a odnosit će se prije svega na povoljnije korištenje ili kupovinu roba i usluga. Uvjet dakako za ostvarivanje tih pogodnosti biti će upravo NOVA SINDIKALNA ISKAZNICA.

Sadržaj, odnosno ugovorene pogodnosti članovi Sindikata PPDIV moći će doznati i preko svojih sindikalnih povjerenika, međutim najbrže do svih informacija doći će upravo preko naše web stranice www.ppdiv.hr  na čijoj smo naslovnici otvorili novi link Katalog pogodnosti pri vrhu desne strane. Klikom na ikonicu otvorit će se stranica SINDIKAT PPDIV I PARTNERI  na kojoj će redom biti upisane sve kompanije/trgovine/hoteli/ustanove/obrti, sa kojima Sindikat trenutno ima ugovorene pogodnosti za članove, kao i one koje su u pripremi.

Nakon “vraćanja u život” ppdiv-ove web stranice i postizanja bolje informiranosti članova o radu sindikata, provedene kampanje učlanjivanja novih članova, postignute discipline u prikupljanju sindikalne članarine i instaliranja novog programa vođenja evidencije članstva i niza drugih aktivnosti, uvođenjem KATALOGA POGODNOSTI kao nove usluge Sindikata prema članovima, ostvaruje se još jedan od zacrtanih ciljeva iz platforme za rad i upravljanje  Sindikatom u mandatnom razdoblju 2012.-2016. koju je na Kongresu zastupnicima ponudio aktualni predsjednik Orešković i za koju je dobio njihovu podršku.

Tijekom narednih dana, Sindikat PPDIV uputiti će svim sindikalnim povjerenicima podružnica čije su članske iskaznice obrađene u prvoj fazi i upućene na kućne adrese članova, pisanu informaciju o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti kod dogovorenih partnera. U tijeku je druga faza izrade i slanja članskih iskaznica članovima Sindikata PPDIV-a, dok nam predstoji i završna, treća kojom ćemo pokriti kompletno članstvo Sindikata PPDIV-a. Ovim putem pozivamo naše članove, odnosno sindikalne povjerenike, da ukoliko u narednom periodu ne zaprime svoje članske iskaznice, da kontaktiraju svoje regionalne, tj. sindikalne povjerenike, ili da se obrate u središnji ured Sindikata PPDIV-a.