Search
Close this search box.

U koprivničkom Belupu održan Zbor III. regije Sindikata PPDIV-a

regija3

regija3Jučer je u Koprivnici, u velikoj dvorani za sastanke tvornice Belupo, održan sindikalni Zbor III. regije na kojem su prisutni sindikalni povjerenici podružnica sa područja ove regije, te predsjednici radničkih vijeća kroz prezentaciju stručnih osoba Sindikata mogli čuti sve novine koje su donijeli novi Zakon o radu i Zakon o Zaštiti na radu.

Na samom početku Zbora regionalni povjerenik III. regije Davor Vrbek upoznao je prisutne sa stanjem u regiji, dok se predsjednik Šimo Orešković kroz svoje obraćanje prisutnima dotaknuo svih aktivnosti u kojima je Sindikat sudjelovao i one koje tek predstoje.

Posebno je naglasio važnost kolektivnog pregovaranja koje spada u osnovne zadaće sindikata i za koje je, istaknuo je, vrlo važna podrška radnika jer bez nje u pregovorima za sklapanje kolektivnog ugovora, kao i za unaprjeđenje prava u postojećima neće biti uspjeha. Novi Zakon o radu, za kojeg predsjednik Orešković smatra da je izuzetno loš i nepovoljan za radnika, kroz zaključivanje kolektivnih ugovora u poduzećima može se učiniti kudikamo manje štetnim, a prema njegovim riječima, to je upravo uloga sindikata i upravo ovdje se sindikat može i mora dokazivati sve u interesu zaštite radnika i unapređenju njihovog položaja u poduzećima.

Govoreći o novom Zakonu o zaštiti na radu, istaknuo je važnost pristupanju izborima za povjerenike zaštite na radu, jer je ovo vrlo osjetljivo područje od iznimne važnosti za Sindikat. Ovo je jedno od područja kojem je Sindikat uvijek pridavao posebnu pažnju kako kroz stručno osposobljavanje naših povjerenika zaštite na radu tako i njihovo djelovanje kroz odbore zaštite na radu u poduzećima. Prema novom Zakonu, povjerenici se biraju neposredno na izborima što do sada nije bio slučaj i intencija je Sindikata da u svim poduzećima gdje organizirano djelujemo, upravo naš Sindikat bude nositelj aktivnosti i inicijativa da se izbori za povjerenike zaštite na radu i provedu.

Govoreći o aktivnostima Sindikata PPDIV koji su dominirali tijekom ove godine, izdvojio je proces uvođenja novog programa za evidenciju članova i izrade novih članskih iskaznica koje su bile i preduvjet za ostvarivanje Kataloga pogodnosti s osnovnim ciljem da se u teškoj gospodarskoj situaciji koja je prisutna u Hrvatskoj, omogući povoljnija kupnja osnovnih životnih potrepština članovima Sindikata PPDIV-a, a kao novinu istaknuo je i ugovorene značajne popuste prilikom svih vrsti osiguranja kod Croatia osiguranja.

Katalog pogodnosti, odnosno lista partnera koji Sindikatu PPDIV za njegove članove nude svoje proizvode i usluge po povoljnijim uvjetima svakim se danom proširuje, pa je predsjednik Orešković iskoristio priliku da preko povjerenika prisutnih na Zboru III. regije pozove i njihove poslodavce da se priključe ovoj aktivnosti, naglasivši da je upravo kupovina proizvoda hrvatskih proizvođača jedan od glavnih preduvjeta za očuvanje radnih mjesta hrvatskih radnika.

U svom izlaganju predsjednik Sindikata PPDIV najavio je i sklapanje granskog kolektivnog ugovora do Kongresa, kao i nastavak rada na projektu učlanjivanja s posebnim osvrtom na mlade koji u današnje vrijeme nemaju interesa postati članovima sindikata, a govoreći o međunarodnoj suradnji istaknuo je pristupanje našeg sindikata Vijeću Jugoistočne Europe koje bi se trebalo dogoditi na predstojećoj Konferenciji EFFATA koja bi se trebala održati 12. i 13. listopada u Sloveniji.

Sindikalnim aktivistima na Zboru III. regije Sindikata PPDIV-a predstavio se i Jasmin Kunjko, stručni suradnik za ekonomske poslove od kolovoza ove godine, a Marina Gruban, stručna suradnica za pravne poslove svojim je izlaganjem detaljno iznijela sve razlike, odnosno mijenjane odredbe novog u odnosu na dosadašnji Zakon o radu, te moguće implikacije na dosadašnju praksu i postupanje, odnosno, skrenula je pozornost na to kako bi sindikalni povjerenici i članovi RV u pojedinim slučajevima trebali postupati kako poslodavac ne bi zloupotrijebio odredbe novog Zakona.

Najveći interes prisutnih zaokupile su ponovo nove odredbe tzv. mini preraspodjele radnog vremena koja dopušta mogućnost produženog tjednog rada do 50 sati uključujući prekovremeni rad, pod određenim uvjetima. Ukoliko u poduzećima nije potpisan kolektivni ugovor koji propisuje dulji režim rada, tjedni rad radnika duži od 50 sati tjedno nije dopušten, pa je vrlo važno da sindikalni povjerenici, ali i sami radnici prate provedbu ovakvih odluka i da u slučaju kršenja vode računa da mogu aktivirati sredstva zaštite radnika koja podrazumijevaju i pozivanje inspekcije rada.

{vsig}vijesti/regija3/2013/koprivnica{/vsig}

REGIONALNI URED
KOPRIVNICA - REGIJA III.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija)

DAVOR VRBEK
regionalni povjerenik

Trg kralja
Tomislava 13
48000 Koprivnica
tel. 048/647-040
fax. 048/221-304
mob. 099/271-8035
davor.vrbek@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA