Search
Close this search box.

Sindikat PPDIV priopćenjem za medije upozorio na moguća otpuštanja radnika u sektoru Vodoprivrede!

ppdiv

ppdivSindikat PPDIV danas je objavio priopćenje za medije kojim želi ukazati na nelogićnosti do kojih je došlo izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodo istražnih radova i drugih hidro geoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje.

Prije nešto više od mjesec dana izmjene ovog pravilnika potpisao je ministar Jakovina, a tijekom javne rasprave koja je ovim izmjenama prethodila Sindikat PPDIV dao je niz primjedbi na predloženi tekst sadržaja, međutim niti jedna nije uvažena.

Priopćenje koje je potpisao predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković, donosimo u cjelosti:

“HOĆE LI NOVIM PRAVILNIKOM BITI UGROŽENA RADNA MJESTA U TVRTKAMA KOJE ODRŽAVAJU SLIVNA PODRUČJA?

Prošlog tjedna, Hrvatske vode na e-oglasniku RH objavile su poziv za nadmetanje za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području za razdoblje od četiri (4) godine, te u svezi istoga iznosimo sljedeće:

Prije nešto više od mjesec dana, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina donio je izmjene i dopune „Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodo istražnih radova i drugih hidro geoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje” koji je objavljen u Narodnim novinama broj 112/14 kojim se regulira licenciranje trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti iz navedenog Pravilnika.

Moramo naglasiti da je na taj nacrt prijedloga Pravilnika, Sindikat PPDIV u zakonskom roku dostavio mišljenje, prijedloge, primjedbe i komentare koji su redom svi odbijeni. Naglasili smo kako Sindikat PPDIV zastupa preko 3000 radnika u preko 30 vodoprivrednih poduzeća kojih se direktno tiče primjena navedenog Pravilnika.

Nastavno na to, tražili smo sastanak u svezi objave istog, međutim i to je odbijeno od strane Ministarstva poljoprivrede. Moramo napomenuti da nismo mi bili jedini koji su dali primjedbe već su to učinili i nekoliko vodoprivrednih poduzeća, udruženja i županija ali su i svi njihovi prijedlozi i primjedbe također odbijene.

Sve ove radnje dovode nas do jednog pitanja, a to je kome je u interesu bila ovako nagla promjena Pravilnika i uvjeta licenciranja prije objave samog Natječaja za buduće razdoblje od 4 godine i kome se kroz novi Pravilnik omogućuje da dobije gotovo 2 milijarde kuna sredstava iz proračuna za obavljanje poslova obrane od poplave,…?

Moramo ukazati na opasnost da u sustav preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave uđu one tvrtke koje ne posjeduju potrebnu poslovnu sposobnost. Ta opasnost je postojala i ranije ali ovim izmjenama Pravilnika je dodatno povećana.

Novim Pravilnikom omogućuje se novo licenciranje, što znači da se za obavljanje tih radova mogu javiti i dobiti licence i druge tvrtke koje sada imaju uvjete obzirom da su isti puno blaži, te se time dovodi u pitanje kvaliteta obrane od poplava.

U Hrvatskoj inače postoje 34 tvrtke koje se bave održavanjem slivnih područja i obrana od poplave i te su tvrtke na temelju ranijeg Pravilnika stekle uvjete koji su puno „ozbiljniji” od onih koji se traže novim Pravilnikom.

Nekima od njih licence vrijede do 2020. dok neki imaju licencu do 2022. i one zapošljavaju puno više radnika spremnih za obranu od poplave, imaju inženjere-stručnjake, u vlasništvu su strojeva (bagera, kamiona, buldožera, motornih pila i ostalo) što je sve smanjeno novim Pravilnikom odnosno nije potrebno imati u vlasništvu.

Takvim „novim” tvrtkama je omogućeno novim uvjetima da budu konkurentniji, odnosno jeftiniji jer ne moraju imati strojeve i radnike već ih mogu uzeti u zakup, mogu imati i 30-40% manje radnika kao i manji broj zaposlenih stručnih osoba.

Mi nismo protiv konkurentnosti i ne zagovaramo monopol postojećih tvrtki ali smatramo da se radi o značajnom poslu za ovu državu kako ne bi opet došlo do velikih katastrofa koje su se dogodile u Slavoniji i drugim krajevima RH.

Neka poplavljena područja smo i sami posjetili te donirali u našim akcijama radnike čija je imovina stradala i s njima na neki način doživjeli njihovu katastrofu koju su nam ispričali, te smatramo da bi te poslove trebala obavljati trgovačka društva koja su već osposobljena i kadrovima i opremom za obavljanje poslova obrane od poplave.

Nažalost, ponavljamo, naučeni iskustvom ove godine i prirodne katastrofe koja nam se dogodila, imali smo obvezu pokušati utjecati na donošenje novog Pravilnika, iako u tome nismo uspjeli, moramo obavijestiti javnost o činjenicama koje su se dogodile obzirom da smatramo da je obrana od poplave od iznimnog značaja za građane Republike Hrvatske jer se radi o životima i imovini istih ljudi.

Sindikat PPDIV je predložio da se nacrt Dokumentacije za nadmetanje za nabavu radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava izmjeni u četiri točke od kojih kao ključne ističemo pitanje tehničke i stručne sposobnosti, te pitanje financijske sposobnosti ponuditelja.

Predložili smo da se u dijelu koji regulira uvjete tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja (tzv. reference) uže odredi krug poslova koji su slični predmetu nabave na način da to bude samo dio poslova iz čl. 22. Zakona o vodama, a nikako i poslovi i članka 125. st. 1. i 5. Zakona o vodama te da se urede uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja koja u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji uopće nije uređena.

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje radove obrane od poplave će moći obavljati svaki gospodarski subjekt koji ima licencu i obavljao je primjerice poslove građenja ili održavanja građevina za oborinsku odvodnju premda se iskustvo stečeno na tim radovima nikako ne može primijeniti prilikom izvođenja radova zaštite od štetnog djelovanja voda. To je kao da inženjeru građevine koji ima iskustva na izgradnji kanalizacije povjerimo da nam izgradi obiteljsku kući ili kao da dermatologa zamolimo da umjesto kardiokirurga izvrši operaciju srčanog zaliska.

Mišljenja smo da ovakvom natječajnom dokumentacijom nije zaštićen javni interes da poslove obrana od poplave, koji su zasigurno specifični i kompleksni, obavljaju tvrtke koje imaju potrebna znanja i iskustvo upravo u tim poslovima, te koje ipak imaju određenu financijsku sposobnost.

Ukoliko zbog svega navedenog dođe do otpuštanja radnika iz društava koje trenutno obavljaju poslove obrane od poplava, za to će svakako biti odgovoran ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.”