Search
Close this search box.

U Zagrebu održana sjednica Europskog radničkog vijeća tvrtke Heineken

Karlovačko 1

Karlovačko 1Početkom studenog je u Zagrebu, u konferencijskoj Sali Green Gold Towera održana trodnevna sjednica Europskog radničkog vijeća pivarske multinacionalne kompanije Heineken. Prisustvovali su mu predstavnici radnika – članovi Europskog radničkog vijeća iz 18 europskih zemalja u kojima tvrtka Heineken ima svoje kompanije, predstavnici menadžmenta i krovne europske sindikalne organizacije EFFAT-a, a domaćin ima je bila Karlovačka pivovara i Branka Knapić, predsjednica RV Karlovačke pivovare i hrvatska predstavnica u Europskom radničkom vijeću.

Tako su se na jednom mjestu, radi razmjene iskustava i osmišljavanja zajedničke radničke politike prema poslovodstvu našli kolege – predstavnici radnika iz Heinekenovih podružnica iz Austrije, Belgije, Češke Republike, Hrvatske, Francuske, Grčke, Mađarske, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Srbije, Slovačke, Španjolske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Karlovacko 4Prvog dana zagrebačkog zasjedanja održan je pripremni sastanak članova EU radničkog vijeća pod vodstvom predsjednika Johana Greimela iz Austrije, a održan je i sastanak sa  predstavnicima Sindikata PPDIV koje je predvodio predsjednik Šimo Orešković. U trideset minutnom razgovoru upoznao je europske koelge sa djelovanjem Sindikata, njegovim ustrojem i svim izazovima sa kojima se sindikat susreće na globalnom tržištu rada gdje zastupa i štiti položaj i interese svojih članova.

Drugog dana zasjedanja uz članove EU radničkog vijeća sjednici su prisustvovali i članovi menadžment tima Centralne uprave i djelatnici Ljudskih potencijala (Human resources) za zapadnu i jugoistočnu Europu, a predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke Heineken, kao i planirani budući projekti.

Tijekom boravka u Hrvatskoj, članovi EU radničkog vijeća Heinekena posjetili su i Karlovačku pivovaru čija ih je Uprava upoznala s poslovanjem uz poseban osvrt na odnose menadžmenta sa sindikatom i radničkim vijećem u kompaniji.

Posljednji dan zasjedanja EU radničko vijeće tvrtke Heineken samostalno je donijelo zaključke o svim iznesenim temama i osmislilo i donijelo strategiju nastupa za slijedeće sastanke sa pitanjima prema Upravi.