Search
Close this search box.

Sabor donio paket poreznih zakona, povećan iznos osobnog odbitka sa 2200 na 2600 kuna!

sabor copy

sabor copyHrvatski sabor donio je u utorak paket poreznih zakona među kojima i izmjene zakona o porezu na dohodak, poreza na dodanu vrijednost te poreza na dobit, povezanih s rebalansom državnog proračuna za 2014., a koji bi trebali potaknuti osobnu potrošnju te osigurati povoljnije uvjete za poslovanje.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak iznos osobnog odbitka povećao bi se s 2200 na 2600 kuna, a za umirovljenike sa 3400 na 3800 kuna. Za građane s potpomognutih područja prve skupine osobni bi se odbitak povećao s 3200 na 3500 kuna, a za drugu skupinu s 2700 na 3000 kuna.

Ujedno se prag za oporezivanje dohotka najvišom stopom od 40 posto sa sadašnjih 8800 kuna podiže na 13.200 kuna. Takve bi izmjene, uvjeravaju u Vladi, najvećem dijelu građana trebale donijeti rast plaća.

Sabor se suglasio sa stavom Vlade, koja je podržala da se uzdržavanim članovima uže obitelji za koje bi se mogao koristiti osobni odbitak smatraju i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri. To su amandmanima predložili SDP-ovi zastupnici Marija Lugarić i Peđa Grbin.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit reinvestirana dobit bila bi obuhvaćena poreznim olakšicama ako se ulaže u dugotrajnu imovinu i ako poduzetnik zadržava ili povećava broj zaposlenih.

Izmjenama Zakona o PDV-u mali poduzetnici više neće morati plaćati PDV po ispostavljenoj, već po naplaćenoj fakturi, a novina je i da se diže visina godišnjeg prihoda za plaćanje PDV-a po naplati s dva na tri milijuna kuna.

Novost u sustavu PDV-a je da će Porezna uprava moći ovršiti poduzetnika koji je koristio odbitak pretporeza, a nije platio račun koji mu je ispostavio mali poduzetnik.

Izmjenama Zakona o igrama na sreću oporezuju se svi dobitci od klađenja, a ne kao do sada oni veći od 750 kuna.

Prema izmjenama Zakona o doprinosima, poslodavac bi bio oslobođen “bruto 2” doprinosa na plaću kroz pet godina ako na neodređeno vrijeme zaposli osobu između 15 i 29 godina.

Izvor:  http://www.poslovni.hr/