Search
Close this search box.

Održana 18. sjednica Predsjedništva Sindikata PPDIV

predsjedništvo copy

predsjedništvo copyU utorak 10. veljače, u središnjem uredu Sindikata PPDIV u Zagrebu održana je 18. sjednica Predsjdništva. Nakon što je predsjednik Šimo Orešković izvijestio članove Predsjedništva o realizaciji zaključaka s prethodne sjednice, prema jučerašnjem dnevnom redu raspravljalo se o nužnim kadrovskim rješenjima unutar Sindikata, pripremama za proljetni seminar za sindikalne povjerenike, predsjednike radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu, o prirpemama za ovogodišnje sportske susrete, te o uključivanju Sindikata PPDIV u EU projekt “Jačanje socijalnog dijaloga – faza I”.

 Na sjednici je razmatran i prijedlog Sporazuma SSSH o uređenju odnosa sa Sindikatom PPDIV koji je upućen Glavnom odboru sindikata na usvajanje.

Seminar za sindikalne povjerenike, predsjednike radničkih vijeća i povjerenike za zaštitu na radu održat će se od 23.-25.4.2015. godine u Tuheljskim toplicama, a u organizacijski odbor za pripremu ovogodišnjih 16. sportskih susreta koji će se održati od 28.-31.5.2015. u Rovinju uz predsjednika Oreškovića ušli su Elvis Damijanić, Jasmin Kunjko, Ivica Blažević, Denis Paradiš, Ante Krajina i Davor Vrbek.

predsjednistvo1Šimo Orešković vrlo je iscrpno informirao članove Predsjedništva o stavovima EFFAT-a prema Transatlantskom trgovinskom sporazumu o slobodnoj trgovini između EU i SAD-a, koji su doneseni na KOngresu 2014. godine. Europska konfederacija sindikata, kao socijalni partner i zainteresirana strana, nije odbila sudjelovanje u pregovorima oko ovog sporazuma, međutim zahtjeva da se pregovori vode transparentno i da se sporazumom ne smiju ugorziti visoki socijalni i ekološki standardi u EU. Osim toga, traži da Sektori poljoprivrede i prehrane  moraju biti izuzeti iz ovih pregovora.

Na jučerašnjoj sjednici Predsjdništva Sindikata PPDIV raspravljalo se  i o međunarodnoj suradnji, pa je tako odlučeno da će delegacija Sindikata PPDIV od 3.-6. lipnja 2015. godine boraviti u studijskoj posjeti austrijskom sindikatu PRO-GE, da će Sindikat PPDIV 18. i 19. ožujka ugostiti kolege iz slovenskog Sindikata KŽI, te da će delegacija PPDIV-a sudjelvoati na Kongresu Samostalnog sindikata PPDIV-a Srbije.

Najavljeno je i održavanje Regionalne Konferencije “Razvoj sektorskog socijalnog dijaloga u JIE”  u Hrvatskoj, a članovi Predsjedništva primili su i informaciju o imenovanju kolege Havelke  u Sektorsko vijeće I.Poljoprivreda, prehrana i veterina pri Ministarstvu zanosti obrazovanja i sporta.