Search
Close this search box.

Prigodno obilježen i ovogodišnji Dan zaštite na radu 28. travanj

znr2

znr2Ovogodišnje obilježavanje Dana zaštite na radu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, održano je u Radničkom domu u Zagrebu na temu „Mobbing na radnom mjestu”.

Cijeneći da je zaštita na radu, a time život i zdravlje radnika svakodnevna briga svih dijelova društva Sindikat PPDIV-a se pridružio i aktivno sudjelovao sa svojim kolegicama i kolegama, novoizabranim koordinatorima i povjerenicima za zaštitu na radu u obilježavanju Dana zaštite na radu. Uz regionalnog povjerenika Denisa Paradiša prisutni na obilježavanju bili su ; Sanda Marelić i Ljubomir Ciprić iz Coca Cole, Mirjana Lovasić iz Mladine te Ivan Bojka iz Jamnice.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel obratio se nazočnima sa nekoliko uvodnih rijeći te povodom ovog međunarodnog Dana uputio i prigodnu čestitku.

Obilježavanje 28. travnja – međunarodnog Dana zaštite na radu, prilika je da se podsjetimo da je zaštita zdravlja i sigurnosti na radu važna zajednička zadaća kojoj se treba posvetiti sustavno, sveobuhvatno i organizirano. No zaštita zdravlja i sigurnosti radnika ne smije se svesti samo na osiguravanje mjera tehničke zaštite, propisane radne opreme i pridržavanja propisa i ispravnih procedura.

Obilježavanju Dana zaštite na radu prisustvovao je i zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava Božidar Štubelj, koji je istaknuo da je zaštita na radu značajna s različitih aspekata, a obaveza svih je osigurati kvalitetno randno okružje i dobro i sigurno radno mjesto.

znr copyPrisutnima se obratio sa nekoliko prigodnih rijeći i predsjednik Koordinacije SSSH-a za zaštitu na radu Leonid Čimbur.

Vrlo interesantno predavanje o mobbingu i zdravlju na radnom mjestu održala je prof.dr.sc. Jadranka Mustajbegović sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon osvrta na mobbing i zdravlje na radnom mjestu sa medicinske strane od prof.dr.sc. Jadranke Mustajbegović, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić održala je prezentaciju na temu Zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj instituta dostojanstva radnika, uznemiravanja na radnom mjestu, diskriminacije i mobbinga.

Otvorene je rasprava u kojoj je sudjelovao veliki broj prisutnih kolegica i kolega, razmijenivši tako iskustva iz svojih radnih sredina na ovu vrlo interesantnu temu.

Zaključak na kraju je da zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ne treba sagledavati isključivo kroz već ustaljenu prizmu negativnih posljedica, već je potrebno pro-aktivno djelovati na poboljšanju sveukupne kulture zaštite zdravlja i sigurnosti u društvu.