Search
Close this search box.

U Zagrebu održana Konferencija “Poticanje uloge europskih radničkih vijeća EFFAT-a: preuzimanje aktivne uloge u upravljanju stresom i psihosocijalnim rizicima”

esplanade

esplanadeU Zagrebu je u utorak 28. travnja, koji je ujedno i međunarodni dan zaštite na radu, održana konferencija pod nazivom “Poticanje uloge europskih radničkih vijeća EFFAT-a: preuzimanje aktivne uloge u upravljanju stresom i psihosocijalnim rizicima”. Navedena konferencija je i prvi sastanak koordinacije europskih radničkih vijeća nakon EFFAT-ovog Kongresa održanog u studenom 2014.g. te početak projekta sufinanciranog od strane Europske unije koji će trajati do lipnja 2016.g.

U ime Sindikata PPDIV-a kao gosti na konferenciji su sudjelovali Predsjednik Šimo Orešković, Jasmin Kunjko, voditelj ekonomskih poslova i Marina Gruban, voditeljica pravnih poslova.

Sudionicima konferencije su predsjednik Šimo Orešković i kolegica Ljubomira Duška Lončar iz STUH-a predstavili sindikalni pokret u Hrvatskoj kao i probleme s kojima se sindikati susreću te radničko suodlučivanje u Hrvatskoj. Uslijedilo je upoznavanja s pravnim okvirom djelovanja europskih radničkih vijeća i djelovanjem EFFAT-a u pogledu koordiniranja rada europskih radničkih vijeća kao i s konkretnim problemom upravljanja stresom i psihosocijalnim rizicima.

esplanade1Izazovi s kojima su se susreli svi sudionici konferencije su svakako sve manji broj radnika koji su pokriveni kolektivnim ugovorima, problem nezaposlenosti mladih, sve više prekarnog rada te svakako problem sastavljanja dnevnog reda za sjednice radničkog vijeća. Naime, problem je što europska radnička vijeća raspravljaju po dnevnom redu koji je predložen od strane poslodavca, a slijedom čega pitanje upravljanja stresom i psihosocijalnim rizicima nažalost nije pitanje kojim se bave europska radnička vijeća.

Na konferenciji su predstavnici trideset i dvije sindikalne organizacije iz devetnaest zemalja raspravljali o izazovima s kojima se suočavaju vezano za pitanje upravljanja stresom i psihosocijalnim rizicima. Rasprava se temeljila na prezentacijama kojima je opisan projekt i interno istraživanje, predložen temelj za sindikalni pristup navedenom problemu, izložene važeće politike na nacionalnoj i europskoj razini te dani primjeri dobre prakse na razini poslodavca. Velik doprinos u raspravi dali su savjetnici za zaštitu na radu i uvjete rada koji su upozorili da je navedeno pitanje stresa i psihosocijalnih rizika jedno od gorućih pitanja pri čemu treba poboljšati socijalni dijalog i na taj način izraditi alate koji bi pomogli u borbi s tim problemom. Istaknuto je da sindikati trebaju staviti naglasak na prevenciju i fokusirati se na uzroke te naglasiti kolektivni pristup problemu, a ne raditi s pojedincima i njihovom upravljanju stresom.

Raspravljalo se i o poticanju uloge europskih radničkih vijeća u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih.