Search
Close this search box.

Dodatkom kolektivnog ugovora i Sporazumom zadržana materijalna prava u 12 prehrambenih poduzeća sustava Agrokor

005 copy

005 copyTijekom lipnja u Agrokoru su potpisani  dodaci kolektivnih ugovora za dvanaest proizvodnih poduzeća u vlasništvu koncerna Ivice Todorića. U odnosu na postojeći kolektivni ugovor koji je potpisan još 2013. te je na snazi do 2018.,  dodacima koji su potpisani  reguliraju se plaće i još neka materijalna prava.

U dodacima su potvrđena dosad stečena prava za zaposlenike Agrokora poput prava na regres, božićnicu, uskrsnicu, dara za djecu, otpremnine za odlazak u mirovinu, stalni dodatak na plaću, visina stimulacije, prigodna godišnja nagrada.

Dodaci na osnovnu plaću također nisu mijenjani, što znači da se plaće radnicima uvećavaju za rad noću, za prekovremeni rad, za rad nedjeljom, kao i za rad u dane blagdana.

Iako je pregovarački odbor Sindikata pokušao utjecati i na povećanje plaće, to se nažalost nije dogodil. Umjesto toga dogovoreno je da će se pravilnicima urediti posebni dodaci na uvjete rada te pokušati doći do povećanja plaće za radnike putem stimulacije.

Dogovoreno je da će se regulirati i odredbe koje se odnose na naknade  troškova prijevoza na posao i s posla kako bi se zaposlenicima priznavali stvarni troškovi prijevoza do posla. Naime, razgovrano je na način da će poslodavac  osigurati radniku kartu javnog prijevoza ili isplatiti trošak, ali ne više do 700 kn kako je bilo uređeno važećim kolektivnim ugovorom već bi se priznavali troškovi najviše do 1000 kuna.

Uz sve naprijed navedeno, važno je reći da je potpisan i Sporazum o isplati pomoći za podmirenje troškova godišnjeg odmora u 2015.(regres) godini. Poduzeća koja su potpisnici novog dodatka i sporazuma su redom; Jamnica, Mladina, Zvijezda, Irida, PIK Vrbovec, Belje, Sojara, Ledo, Agrolaguna, Solana Pag, Pik Vinkovci, Vupik.

Potpisan i novi kolektivni ugovor u poduzeću EKO BIOGRAD d.o.o. Vinkovci 

006 copyDodatak kolektivnom ugovoru i Sporazum o isplati regresa za 2015. godinu potpisan je i u poduzeću EKO BIOGRAD također u vlasništvu koncerna Agrokor. U ime Sindikata PPDIV potpisnik je bio predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Oreškovićv, a u ime poduzeća „EKO BIOGRAD“  direktor Vladimir Džaja. Potpisu su bili nazočni savjetnik Ivice Todorića, predsjednika koncerna „AGROKOR“ Mato Greganić, sindikalni povjerenik  Eduard Eškinja i regionalni povjerenik Sindikata PPDIV  Ivica Blažević.

Novi kolektivni ugovor rezultat je pregovora koji su vođeni između Sindikata PPDIV  i predstavnika Agrokora Mate Greganića, te direktora poduzeća „EKO BIOGRAD“  Vladimira Džaje. Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća naknada i drugih novčanih primitaka radnika, radno vrijeme, odmore i dopuste, ostvarivanje prava i obveza iz radog odnosa, zaštita života i zdravlja i privatnosti radnika, uvjeti za rad Sindikata, Radničkog vijeća, Povjerenika za zaštitu na radu.

Ugovorena je najniža bruto plaća u iznosu od 2.339,85 Kn za koeficijent 1., te je ugovoren i stalni dodatak na plaću koji ne može biti niži od 650,00 Kn bruto i stimulativni dio plaće uz redovnu plaću koji može iznositi do 40% bruto osnovice.

Poslodavac će radniku isplatiti jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova godišnjeg odmora u iznosu od 1.200,00 Kn neto. Osnovna plaća radnika povećava se za rad u dane blagdana i neradne dane propisane Zakonom 50%, za rad nedjeljom 40%, za prekovremeni rad 60%, za noćni rad 40%, te za rad u drugoj smjeni 10%.

Ovim kolektivnim ugovorom ugovoreno je pravo i na ostala primanja na koja radnik ima pravo i to: otpremnina, Božićnica, jubilarna nagrade, solidarne pomoći, dar djeci, i druga osobna primanja. u visini do maksimalno neoporezivog iznosa sukladno propisima važećim u trenutku isplate.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim kolektivnim ugovorom kao nastavkom socijalnog dijaloga u koncernu „AGROKOR“, te oblikom reguliranja prava i obaveza u „EKO BIOGRAD“ d.o.o. Zadar, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu financijskih prava radnika.