Search
Close this search box.

Nakon uspješno završenih pregovora, prava radnika u PP Orahovica ponovo su regulirana Kolektivnim ugovorom

pp orahovica

pp orahovicaNakon uspješnih pregovora u PP Orahovica d.o.o. Orahovica između direktora tvrtke Vlade Čondića -Galiničića i Sindikata PPDIV kojeg je predstavljao  Mirko Gardlo, povjerenik sindikalne podružnice, potpisan je Kolektivni ugovor na način da se kolektivni ugovor sklapa na određeno vrijeme od dvije godine sa nivoom prava iz dotadašnjeg kolektivnog ugovora, a kojem je  istekao rok.

Postupak je započeo upućivanjem prijedloga  novoga kolektivnog ugovora Upravi, te upisom u evidenciju reprezentativnih sindikata u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Unatoč lošim kretanjima u gospodarstvu pa tako i u djelatnosti kojom se bavi PP Orahovica  zadržana su sva prava radnika iz prethodnoga kolektivnog ugovora, te je obavljeno usklađenje sa odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

Plaće su utvrđene u visini osnovice od 3.000,00 kn kao i rasponi od 1,00 :6,16, dodaci na plaće do 50%, dodaci na teže uvjete rada do 15%, jubilarne nagrade svakih 5 godina rada, prigodne nagrade za Božić i Uskrs u visini maksimalno neoporezivog iznosa, dar u naravi, kao i druge potpore sve do zaštite starijih radnika kod promjene radnih mjesta.

Ujedno je sklopljen i posebni Sporazum s Upravom o visini naknade troškova prijevoza  kojim je regulirano pravo naknade radnika koji ne mogu koristiti sredstva javnog prijevoza.

Sve to je produkt zajedničkog rada  Uprave društva i Sindikata PPDIV –a, te uvažavanja interesa dviju strana kojima je cilj  dobro poslovanje tvrtke kao preduvjet za još bolji položaj radnika u njoj i zato je kolektivni ugovor obveza i pravo obiju strana.

{vsig}vijesti/regija2/orahovica{/vsig}

REGIONALNI URED
OSIJEK - REGIJA II.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija)

karta-regija2-ppdiv
Kristijan Mak

KRISTIJAN MAK
područni povjerenik

Trg Ante Starčevića 10/2
31000 Osijek
tel. 031/209-506
fax. 031/209-504
mob. 099/2095-350
kristijan.mak@ppdiv.hr

VIJESTI IZ REGIJA