Search
Close this search box.

Potpisan novi Kolektivni ugovor za poduzeće Cromaris iz Zadra

cromaris1 copy

cromaris1 copyNovi Kolektivni ugovor za Cromaris d.d. Zadar potpisan je u ponedjeljak 6. srpnja u Zadru. U ime Sindikata PPDIV Sindikalne podružnice kolektivni ugovor potpisao je v.d. sindikalnog povjerenika Joso Ljubo Pavlović, a u ime poduzeća „CROMARIS“ d.d. Zadar direktor Goran Markulin. Potpisu su bili nazočni i voditeljica poslovne podrške Cromarisa Ivanka Radulić, predsjednik radničkog vijeća  Damir Miletić, Marin Fabac član povjereništva, te regionalni povjerenik Sindikata PPDIV Ivica Blažević.

Novi kolektivni ugovor rezultat je pregovora koji su vođeni između pregovaračkog tima Sindikata PPDIV Hrvatske –Sindikalne podružnice „CROMARISA“ d.d. Zadar, te pregovaračkog tima Uprave poduzeća na čelu sa direktorom Goranom Markulinom.

Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaće, naknade i drugi novčani primici radnika, radno vrijeme, odmori i dopusti,  zaštita života i zdravlja i privatnost radnika, uvjeti za rad Sindikata, Radničkog vijeća, Povjerenika za zaštitu na radu.

Radnici imaju pravo na policu kolektivnog osiguranja za vrijeme provedeno na radu (uključujući vrijeme dolaska i odlaska s posla)..

Cromaris2Ugovoreno je i povećanje bruto osnovice za 150,00 kn, te korekcija koeficijenata, pa tako sada najniža bruto osnovica iznosi 3.510,00 kn za koeficijent 1. Ugovoren je i stalni dodatak na plaću koji ne može biti niži od 450,00 kn bruto, te stimulativni dio plaće uz redovnu plaću koja može iznositi do 40% bruto osnovice.

Prema odredbama novog kolektivnog ugovora, Poslodavac će svakom radniku Cromarisa isplatiti jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova godišnjeg odmora u iznosu od 1.200,00 kn neto. Osnovna plaća radnika povećava se za rad u dane blagdana i neradne dane propisane Zakonom 50%, za rad nedjeljom 40%, za prekovremeni rad 50%, za noćni rad 40%, te za rad u drugoj smjeni 10%.

Ovim kolektivnim ugovorom ugovoreno je pravo i na ostala primanja na koja radnik ima pravo i to: otpremnina, Božićnica, jubilarna nagrade, solidarne pomoći, dar djeci, i druga osobna primanja. u visini do maksimalno neoporezivog iznosa sukladno propisima važećim u trenutku isplate.

Rok važenja odredbi ovog kolektivnog ugovora utvrđuje se do 30.6.2016.god. Nakon isteka roka na koji je sklopljen ovaj Kolektivni ugovor u njemu su sadržana pravna pravila kojim se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa primjenjivat će se u periodu do sklapanja novog Kolektivnog ugovora, kao i dio sklopljenih ugovora o radu, odnosno u periodu do 30.9.2016.god., ovisno što nastupi ranije.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim kolektivnim ugovorom kao nastavkom socijalnog dijaloga u poduzeću „CROMARIS“, te oblikom reguliranja prava i obaveza, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu financijskih prava radnika i sigurnost radnih mjesta.

{vsig}vijesti/2015/cromaris{/vsig}