Search
Close this search box.

Seminar za sindikalne povjerenike, predsjednike i članove radničkih vijeća te povjerenike za zaštitu na radu

slika 2

slika 2U hotelu Medena u Trogiru, u organizaciji Sindikata PPDIV, od 15. do 17. listopada održan je drugi ovogodišnji seminar za sindikalne povjerenike, predsjednike i članove radničkih vijeća te povjerenike za zaštitu na radu.

Predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković otvorio je seminar te je u svom uvodnom izlaganju izvijestio sudionike, kojih je bilo preko 200 iz svih krajeva Hrvatske, o stanju u sektorima koje Sindikat PPDIV zastupa kao i o aktivnostima koju su poduzete unatrag 6 mjeseci od proteklog seminara, a ujedno je najavio i buduće aktivnosti.

Što se tiče stručnih tema, prvog dana seminara obrađene su pravne teme vezane uz Zakon o radu i novi Stečajni zakon. Irena Cvitanović, viša savjetnica iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava govorila je na temu radnog vremena, rasporeda radnog vremena, prekovremenog rada, godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta kao i drugih odredbi Zakona o radu te se osvrnula i na neke od podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o radu, kao što su Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

U drugom dijelu prvog dana seminara, Doroteja Mendek, stručna suradnica – pravnica u Sindikatu PPDIV izlagala je na temu novog Stečajnog zakona i Izmjena i dopuna Zakona o potraživanju radnika u slučaju stečaja poslodavca s naglaskom na pravni položaj radnika.

Drugog dana seminara na rasporedu su bile teme političkog karaktera. Predizbornu platformu SSSH predstavio je jedan od autora dr. sc. Vladimir Cvijanović koji u Bruxellesu radi kao nezavisni istraživač. Dr. Cvijanović tom je prilikom prisutnima pojasnio kako je nastajala Platforma i na šta se konkretno odnose mjere predložene u njoj te što se očekuje od nove vlade u odnosu na Platformu.

Posljednje predavanje na ovogodišnjem seminaru održao je Darko Šeperić, izvršni tajnik za projekte, edukaciju i europska pitanja u SSSH, koji je tom prilikom predstavio novi Projekt osposobljavanja sindikalnih povjerenika – EDUCA, u koji će se uključiti i Sindikat PPDIV.

{vsig}vijesti/2015/podravka{/vsig}