Search
Close this search box.

Održan Okrugli stol na temu: „Izbor povjerenika zaštite na radu; interes radnika i poslodavca – kako zakonsku mogućnost pretvoriti u stvarnost?“

karlovac

karlovacPovodom Međunarodnog tjedna zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu i karlovačko Veleučilište organizirali su 22. listopada  u Karlovcu Okrugli stol na temu: „Izbor povjerenika zaštite na radu; interes radnika i poslodavca – kako zakonsku mogućnost pretvoriti u stvarnost?“.

Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici poslodavaca, sindikata, povjerenika i koordinatora zaštite na radu, ovlaštenih osoba, medicine rada, Inspektorata rada, stručnjaci zaštite na radu i studenti studija sigurnosti, te predstavnici organizatora.

karlovac 1U sagledavanju teme Okruglog stola, svoje iskustvo, mišljenje i probleme detaljno su izložili i predstavnici poslodavaca, sindikata, Inspektorata rada i ovlaštenih osoba.

Iskustva u provođenju izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavaca predstavili su stručnjaci zaštite na radu u tvrtkama Alstom Hrvatska d.o.o. i KIM d.o.o., Snježana Kralj i  Alen Cekurić.

Način provođenja izbora povjerenika zaštite na radu i probleme pri provođenju izbora obrazložili su predstavnik Nezavisnih hrvatskih sindikata  Cvetan Kovač i koordinator ZNR Sindikata PPDIV-a Denis Paradiš.

O problemima i preprekama s kojima se inspektori rada susreću na terenu i tijekom nadzora govorio je voditelj Službe za nadzor zaštite na radu Područni ured Zagreb,  Krešimir Kaćunko.

Uz kordinatora za ZNR-u Denisa Paradiša, Okruglom stolu je u ime Sindikata PPDIV nazočio  i voditelj ekonomskih poslova  Jasmin Kunjko.