Search
Close this search box.

Poslodavci i sindikati osnovali su povjerenstvo za zaštitu na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

znr5

znr5Osnivanje Povjerenstva za zaštitu na radu prva je sektorska suradnja u području zaštite na radu kojom socijalni partneri, sindikati i poslodavci, potvrđuju kontinuiranu suradnju na unaprjeđenju poslovnih procesa.

Zagreb, 09. 12. 2015. – Predsjednik HUP Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, Goran Pajnić i predsjednik Sindikata poljoprivrede, prehrambene, duhanske industrije i vodoprivrede Hrvatske, Šimo Orešković zajedničkim potpisom Odluke obvezali su se osnovati Povjerenstvo za unapređivanje zaštite na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Povjerenstvo će se osnovati u roku od 15 dana od dana potpisivanja Odluke.

Povjerenstvo za unapređivanje zaštite na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru bit će stalno radno tijelo socijalnih partnera (poslodavaca i sindikata), a osniva se radi praćenja stanja u zaštiti na radu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Povjerenstvo će imati osam članova od kojih su četiri člana predstavnici poslodavaca i četiri člana predstavnici sindikata. Prilikom imenovanja svojih predstavnika poslodavci i sindikati će nastojati osigurati zastupljenost svojih predstavnika iz malih, srednjih i velikih poslovnih subjekata.

znr4Povjerenstvo će ujedno i surađivati sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu nadležnom za praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu, pružati stručnu pomoć poslodavcima, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu i tijelima uprave. Posebno će se usmjeriti na poticanje i predlaganje mjera i aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja zaštite na radu.

„Članice HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede generiraju preko 70% novostvorene vrijednosti sektora te zapošljavaju oko 60% radnika, stoga moraju biti predvodnik dobrih praksi sektora. Snažna proizvodnja temeljena na sigurnim uvjetima rada u interesu su poslodavaca i radnika, stoga smo kao Udruga i član Povjerenstva preuzeli obvezu sudjelovati u svim aktivnostima osvješćivanja, informiranja, edukacije, prevencije i promicanja kulture zaštite na radu što je preduvjet u unapređenju organizacijske klime“ – tom je prilikom izjavio predsjednik HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, Goran Pajnić.

znr6Šimo Orešković, predsjednik Sindikata PPDIV-a Hrvatske tom je prilikom izjavio: “Zaštita na radu je vrlo bitna aktivnost u radu Sindikata PPDIV-a. Posebno je važan dio zakona o osposobljavanju radnika na siguran način, obvezu obavještavanja i savjetovanja poslodavca sa radničkim vijećem, odnosno, sa sindikatom poglavito u pogledu postavljanja nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu kao i obveze poslodavca u vezi s prevencijom stresa uzrokovanog na radu ili u svezi s radom. Obzirom da aktualni Zakon o zaštiti na radu propisuje izbore za povjerenika na zaštiti na radu, tražit ćemo njegove izmjene.“

„Zavod za unapređivanje zaštite na radu kroz partnersku mrežu u suradnji sa socijalnim partnerima na razini poljoprivredno-prehrambenog kao i drugih sektora će pozitivno djelovati na stvaranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline. Želimo da zaštita na radu postane sastavni dio svake poslovne politike i društveno odgovornog poslovanja, a Zavod će u tome biti dobar partner i aktivna potpora.“ – izjavio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu