Search
Close this search box.

Poduzeće Moslavina voće iz Dugog Sela ima novi Kolektivni ugovor

Moslavina 1

Moslavina 1U podružnici Sindikata PPDIV Fragarija u koju su učlanjeni radnici poduzeća Moslavina voće iz Dugog Sela potpisan je novi kolektivni ugovor. Moslavina voće d.o.o. jedna od tvrtki koja je do sada doživjela mnoge transformacije i promjene vlasništva. Posljednja promjena vlasništva nad ovim poduzećem izvršena je 2014. godine, kada ga je Belje iz Darde prodalo Fragariji u vlasništvu Quaestus fonda. Danas se voćnjaci jabuka Moslavina voća prostiru na 265 hektara kod Kloštar Ivanića, poduzeće i nadalje uspješno posluje i održava kvalitetan partnerski odnos sa Sindikatom PPDIV-a.

Kolektivni ugovor sklopljen je na slijedećih godinu dana, a želja je da se u budućnosti počne primjenjivati i na druga poljoprivredna poduzeća bliska Moslavini voću u kojima trenutno radnici još nisu sindikalno organizirani.

Povjerenik sindikalne podružnice Fragarija Željko Starc organizirao je sindikalni skup na izdvojenoj lokaciji u Kloštar Ivaniću u voćnjaku Obreška, na kojem je članovima prezentirani sadržaj Kolektivnog ugovora, a odgovoreno je i na mnoga pitanja vezana uz njegovu primjenu i poštivanje.

Moslavina 2Tom prilikom, članovi Sindikata PPDIV upoznati su i sa Odlukom o održavanju izbora u sindikalnim podružnicama, prema kojoj bi sve sindikalne podružnice, pa tako i njihova, trebali provesti izbore za novo vodstvo za naredne četiri godine najkasnije do 31. ožujka.

Izrečena je i želja da se paralelno održe i izbori za radničko vijeće i povjerenika radnika za zaštitu na radu, a da bi se sve to uspjelo naglašena je potreba za sudjelovanjem što većeg broja radnika – članova sindikata u ovim izbornim aktivnostima.

Na kraju sindikalnog skupa članovima Sindikata PPDIV obratio se i regionalni povjerenik Denis Paradiš koji je istaknuo da je sada zajednička briga svih članova sindikata da se ono što je Sindikat uspješno ugovorio i potpisao u Kolektivnom ugovoru u praksi i primjenjuje.

REGIONALNI URED
ZAGREB - REGIJA I.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija).

Ljudevita Posavskog 5, 10000 Zagreb
tel. 01/4693-059 (direktna linija),  01/4693-050,
mob. 099/2178-777, 099/2178-700
fax. 01/4693-070

karta-regija1-ppdiv

DUBRAVKO DESOVIĆ
regionalni povjerenik

10000 Zagreb
Ljudevita Posavskog 5
tel. 01/4693-059
01/4693-050
fax. 01/4693-070
mob. 095/4693-057

VIJESTI IZ REGIJA