Search
Close this search box.

Uprava Heinekena Hrvatska i Sindikat PPDIV potpisali novi kolektivni ugovor

heiniken1

heiniken1Zadovoljstvo nam je izvijestiti  sve  članove Sindikata PPDIV, a i ostale koji prate rad sindikata, da je nakon pregovora koji su trajali više od godine dana, potpisan kolektivni ugovor u Heineken Hrvatska d.o.o.. Pregovori su bili dugotrajni i komplicirani jer su pregovaračke strane u pregovore ušle sa različitim stavovima o vrlo važnim pitanjima za naše članove kao što su plaća, regres, božićnica, uskrsnica, otpremnine, dodatak na staž i niz drugih pitanja.

Heineken Hrvatska svima poznatija kao Karlovačka pivovara ima dugu tradiciju koletivnog ugovora koji je radnicima – članovima sindikata osiguravao visoku razinu materijalnih, ali i ostalih prava, te je cilj pregovaračkog tima sindikata bio zadržati razinu prava barem na istoj razini.

Zbog velikih razlika oko početnih stavova poslodavca i sindikata, pregovori su se odužili više od godine dana a postojeći kolektivni ugovor je u  siječnju 2016. godine istekao.

Sindikat je putem GSV-a pokrenuo kolektivni radni spor, a za miritelja je izabran doc.dr.sc. Viktor Gotovac. Održane su dvije sjednice mirenja, a u međuvremenu između sjednica mirenja održan je još jedan sastanak pregovaračkih odbora Sindikata PPDIV-a i poslodavca Heineken Hrvatska d.o.o. u  kojem su sudjelovali i predsjednik Sindikata PPDIV-a Šimo Orešković te predsjednica uprave Heineken Hrvatska Branka Slaveska. Sastanak je bio i više nego uspješan jer je poslodavac od četri preostala sporna zahtjeva u cijelosti prihvatio tri u potpunosti, a i četvrti zahtjev izmjenjen je na bolje s obzirom na početni prijedlog poslodavca.

Nakon sastanka pregovaračkih odbora, u Karlovcu je održana sjednica povjereništva sa koje su članovi informirani o rezultatima razgovora sa poslodavcem, postignutim rezultatima i eventualnim mogućim daljnjim koracima koje će Sindikat poduzeti u slučaju ne postizanja dogovora i ne potpisivanja kolektivnog ugovora. Povjereništvo je nakon duge i opsežne rasprave donijelo odluku da se na idućoj sjednici mirenja mirenje okonča i kolektivni ugovor potpiše.

U skladu sa donesenom odlukom mirenje je uspješno okončano, a Heineken Hrvatska i  članovi Sindikata PPDIV u njemu dobili su novi kolektivni ugovor koji je potpisan na rok od dvije godine što radnicima i dalje osigurava visoku razinu materijalnih i ostalih prava.

Pregovarači Sindikata PPDIV Još jednom su dokazali koliko su dobri u obavljanju  jedne od glavnih zadaća Sindikata – u pregovorima za kolektivni ugovor  i osiguravanje što boljih uvjeta rada našim članovima, materijalnih i ostalih prava koja se tiču  radnog odnosa, bez obzira gdje radili.

 Denis Paradiš, regionalni povjerenik

REGIONALNI URED
ZAGREB - REGIJA I.

Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske

(Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija).

Ljudevita Posavskog 5, 10000 Zagreb
tel. 01/4693-059 (direktna linija),  01/4693-050,
mob. 099/2178-777, 099/2178-700
fax. 01/4693-070

karta-regija1-ppdiv

DUBRAVKO DESOVIĆ
regionalni povjerenik

10000 Zagreb
Ljudevita Posavskog 5
tel. 01/4693-059
01/4693-050
fax. 01/4693-070
mob. 095/4693-057

VIJESTI IZ REGIJA