Search
Close this search box.

Sindikat PPDIV dobio Rješenje o reprezentativnosti za pregovore o kolektivnom ugovoru na nacionalnoj razini!

simo 1

simo 1Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je Rješenje u kojem se navodi da je Sindikat PPDIV jedini sindikat u sektoru prehrambene, prerađivačke i vodoprivredne industrije koji zadovoljava sve tražene uvjete o reprezentativnosti prema Zakonu o reprezentativnosti,  te da je reprezentativan za pregovore o Kolektivnom ugovoru na nacionalnoj razini.

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata reprezentativnim sindikatom smatra se onaj koji na razini za koju se utvrđuje reprezentativnost ima najmanje 20% radnika  – članova od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika zaposlenih na razini na kojoj se utvrđuje reprezentativnost.

Prema takvoj odredbi, Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti je utvrdilo da  ukupni broj sindikalno organziranih radnika koji su zaposleni kod poslodavaca – članova HUP-UPIP-a iznosi 7.269 i da su svi oni  dakle njih 100% članovi upravo Sindikata PPDIV-a.

Cijeli postupak utvrđivanja reprezentativnosti trajao je oko dva i pol mjeseca, ali prema riječima predsjednika Sindikata PPDIV-a Šime Oreškovića, isplatilo se čekati, jer osim što je ovakvo rješenje  potvrda predanog rada svih aktivista Sindikata PPDIV-a, poticaj je za daljnji rad, ali  Sindikatu daje i dodatnu odgovornost za položaj svih zaposlenih u sektoru.

S tim  u vezi predsjednik je zaključio: – “Nakon što smo postali jedini reprezentativni sindikat za kolektivno pregovaranje za cijeli sektor prehrambene, prerađivačke i vodoprivredne industrije, u pripremama smo za pregovore o granskom kolektivnom ugovoru kojim ćemo ujednačiti i osigurati iste minimalne uvjete i razinu prava za sve radnike u poduzećima u sektoru koji pokrivamo.”