Search
Close this search box.

Posljednjih dana intenzivirane predkongresne aktivnosti Sindikata PPDIV

23. sjednica glavnog odbora

23. sjednica glavnog odboraU proteklih desetak dana sva tijela Sindikata PPDIV održala su svoje sjednice.

Financijski odbor razmatrao je Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju Sindikata PPDIV za period 1.-9.2016. godine, izvješće je prihvatio, te ga uputio na usvajanje Glavnom odboru i Kongresu Sindikata.

Statutarna komisija i Predsjedništvo sindikata na svojim su sjednicama razmatrali dosadašnji tijek provođenja izbornih postupaka koji je započeo donošenjem Pravila o izbornom postupku na sjednici Glavnog odbora u srpnju, a uključivao je isticanje kandidata za članove tijela i delegate za Kongres na sindikalnim skupovima i sindikalnim povjereništvima u podružnicama, te održane zborove regija.

Po zaključenju rasprave, Statutarna komisija i Predsjedništvo konstatirali su određene manjkavosti u proceduri dotadašnjeg, provedenog tijeka kandidiranja izbora, te su primjedbe uputile Glavnom odboru Sindikata sa prijedlogom ponavljanja kandidacijkog i izbornog postupka, kako u konačnici cijeli predkongresni postupak i  Kongresni izborni rezultat ne bi postao upitan.

Glavni odbor je potom u srijedu 19. listopada održao svoju sjednicu i nakon kraće rasprave donio je nova Pravila o kandidacijskom i izbornom postupku, te odluku o ponavljanju kandidacijskog postupka u sindikalnim podružnicama, na sindikalnim skupovima i sinidkalnim povjereništvima, te odluku o ponovljenom održavanju zborova regija.

Prema ovim odlukama kandidacijski postupak u sindikalnim podružnicama mora završiti do 4.11.2016. godine, a zborovi regija održat eće se u tjednu od 14.-20. studenog, nakon čega će se, kako j ei planirano održati Kongres Sindikata od 1.-3.12.2016. godine.

Glavni odbor Sindikata PPDIV na svojoj je sjednici prihvatio i Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju Sindikata za prvih devet mjeseci ove godine, te Izvještaj po područjima rada Sindikata PPDIV koje obuhvaća razdoblje od 2012.-2016., te ga uputila Kongresu na usvajanje.