Search
Close this search box.

Socijalni partneri u poljoprivredno-prehrambenom sektoru za odgovoran pristup planiranju i provedbi mjera ZNR

begović

begovićNa radnom sastanku održanom u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, predstavnike HUP – Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, s kampanjama na razini Europske unije i Republike Hrvatske kojima se želi ukazati na značaj zaštite na radu, osiguranje primjerenih uvjeta rada, potrebu očuvanja zdravlja na radu i radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka, upoznali su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Ana Akrap i Vanja Glogovac, više stručne savjetnice u Zavodu.

Uvodno je ravnatelj Begović rekao da nesreće, ozljede i profesionalne bolesti radnika nanose višestruke štete poslodavcu, radniku i njegovoj obitelji te društvenoj zajednici. Zato je učinkovito organiziranje i upravljanje zaštitom na radu opće društveni interes jer doprinosi produktivnosti, konkurentnosti, značajnim uštedama, smanjenju izostanaka s rada i većem zadovoljstvu zaposlenih. Putem kampanja želimo informirati, educirati i motivirati sve dionike, u svakoj radnoj sredini za odgovoran pristup planiranju i provedbi mjera zaštite na radu, naglasio je ravnatelj Begović.

Izazovi koje sa sobom donose demografske promjene mogu tvrtkama uzrokovati probleme, poput općeg pomanjkanja radne snage, manjka kvalificiranih radnika, te poteškoće povezane s organizacijom rada, fluktuacijom radnika i čestim izostajanjem s mjesta rada. Poslodavci u Europi imaju i zakonsku obvezu provoditi procjene rizika i prilagođavati rad pojedincu. U nekim zemljama prepoznati su čimbenici uspjeha u provedbi mjera za duži radni vijek radnika; primjena holističkog pristupa u skladu s teorijom životnog tijeka, omogućavanje pristupa vanjskim uslugama, uvrštavanje zaštite na radu u politike aktivnog starenja, poboljšanje koordinacije odjela ljudskih resursa i odjela zaštite na radu, učinkoviti sustavi rehabilitacije i povratka na posao.

Potrebno je uzeti u obzir sve čimbenike koji bi mogli utjecati na sigurnost i zdravlje na mjestu rada kao što su: ravnoteža između posla i privatnog života, usavršavanje i cjeloživotno učenje radnika, razvoj karijere, motivaciju i upravljanje. Promicanje dobre radne sposobnosti iziskuje kvalitetno upravljanje, sudjelovanje radnika te suradnju poslodavca, odnosno uprave s radnicima i njihovim predstavnicima, zaključio je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokrenuo je prvu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ čijom provedbom želimo ostvariti značajno smanjenje broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj i unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu, te donošenje akcijskog plana mjera s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake tvrtke i ustanove, otvara prostor za aktivan angažman i mjerljive pozitivne rezultate. Osnovno polazište za kvalitetno provođenje kampanje je formiranje zajedničkog tima, sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika u okviru svake radne sredine, rečeno je na skupu.

Predstavnike poslodavaca i sindikata Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu upoznala je s kampanjom EU-OSHA “Zdrava mejsta rada za sve uzraste” 2016.-2017., te primjenom interaktivnog e-vodiča, kao i s uspješnim rezultatima stručne misije o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja u poljoprivrednoj djelatnosti koja je održana u Turskoj u okviru projekta Taiex, a u kojoj je uz predstavnicu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sudjelovao i predstavnik tvrtke Žito d.o.o. i Sindikata PPDIV-a.

Direktorica HUP – Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede Milka Kosanović istaknula je potrebu da se uz informiranje i osvješćivanje o značaju zaštite na radu prezentiraju i pokazatelji kojima se potvrđuje da ulaganje u zaštitu na radu, u prevenciju i smanjivanje izostanaka s rada ima višestruke pozitivne učinke na poslovanje.

Šimo Orešković, predsjednik Sindikata PPDIV-a rekao je da se u tvrtkama dosta pažnje posvećuje osiguranju osobnih zaštitnih sredstava te se založio da se u tvrtkama uz mjere prevencije, uzroci svake ozljede na radu u okviru Odbora zaštite na radu detaljno analiziraju s ciljem da se isključi ponavljanje. Najavio je da će sindikat u pripremama za redovite izbore Radničkih vijeća koji će se održati u ožujku 2017. godine posebnu pozornost usmjeriti na istovremeno organiziranje i provođenje izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu.

U daljnjoj provedbi kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i „STOP ozljedama na radu“ očekuje se aktivno sudjelovanje udruge poslodavaca i sindikata te njihovih članica u tvrtkama u prehrambenoj industriji i poljoprivredi.

 

Izvor/Autor: http://zuznr.hr/